O čem se mlčí: Nejhorší je zůstat s nemocí sám, říká psycholožka

Ačkoliv se jim říká nemoc cyklistů, hemoroidy mohou potrápit každého. Není to žádná ostuda, přesto je toto onemocnění, nad kterým visí určité stigma. Proč je někdy těžké mluvit o zdravotních problémech, které nás trápí? Jak překonat strach a stud a včas vyhledat pomoc odborníka? A co od proktologického vyšetření vlastně čekat? To v dalším díle pořadu O čem se mlčí probírá moderátor Honza Vojtko s psycholožkou docentkou Laurou Janáčkovou a s proktologem doktorem Martinem Koudou z projektu Konec tabu.

Trápí vás intimní onemocnění, jako třeba hemoroidy, a stydíte se to řešit nebo o onemocnění i jen mluvit? Je to sice citlivá záležitost, přesto zkuste strach překonat. Zůstat na nemoc sám a tiše trpět je totiž to nejhorší, co můžete udělat. Laura Janáčková, docentka klinické psychologie a zakladatelka oddělení somatopsychiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se zabývá tím, jak nemoci duše ovlivňují nemoci těla a naopak. Věnuje se také psychologii v oblasti aplikované medicíny u onkologických a těžce nemocných pacientů. „V nemoci i léčbě, která významněji omezuje člověka, je důležité naučit se přijímat pomoc od rodiny i od přátel,“ říká lékařka.

Vydat se k lékaři je pro někoho nadlidský výkon, často lidi svazuje strach. Někdy natolik, že se svým zdravím hrají vabank. Z čeho pramení strach z lékařů? Strach z lékařů, nemocí či různých medicínských zákroků pramení ze skutečnosti, že člověk své zdraví může ovlivnit jen do určité míry. Opakem zdraví je nemoc a s ní často spojená jistá míra utrpení, bolesti a závislosti na okolí. Z té má člověk přirozeně obavy. Pacientům se zvýšenou mírou strachu bych doporučila, aby si našli zkušeného lékaře, kterému mohou důvěřovat. Obavy nemocného se sníží, pokud ví, že je v dobrých rukou specialisty, jenž využije všech svých znalostí a zkušeností k pomoci. Dalším důležitým prvkem je vhodně volená komunikace ze strany lékaře. Proto by mu měl lékař vysvětlit aktuální stav, plán léčby a krok za krokem léčebnou činnost, kterou bude provádět či přímo provádí. Neméně důležité je též poukázat na přechodnost nepříjemné situace (bolesti, nepohodlí apod.) a pacienta povzbudit. Strach z vyšetření a případného diskomfortu s ním spojeného často také vychází z minulé osobní zkušenosti, a právě proto by se měl lékař vždy snažit, aby byla co nejpříznivější.

Kdo především je takovým strachem podle vás ohrožen? Jaké typy osobností? Každý člověk má přirozený strach z nemoci. Ta je v mysli spojena s negativními emocemi (stres, úzkost, frustrace, smutek, bezmoc, beznaděj apod.) a řadou různých osobních či sociálních omezení. Strach se projevuje ve větší míře u lidí s pesimistickým či úzkostným laděním. Právě u nich se nepřiměřeně zvyšují obavy z nebezpečí, očekávání komplikací, negativismus, zaměření se na nemoc i léčbu a u chronicky nemocných je reálnou hrozbou deprese.

Existují nějaké způsoby, jak se s takovým strachem a obavami z vyšetření vyrovnat, překonat je? Metodami první volby ke snížení akutního stresu jsou dechová cvičení, různé typy relaxačních cvičení, odpoutání pozornosti například hudbou a podobně. Když se člověk uklidní, nastupuje racionalizace, kterou se pokouší získat situaci pod kontrolu. Zde je možné připravit si plán, napsat dotazy na lékaře a informovat se z relevantních zdrojů, nejlépe však přímo u lékaře. Z tohoto pohledu je nutné zdůraznit profesionalitu, podporu a lidskost ze strany lékaře, které jsou nezbytné ke snížení obav i k další spolupráci. V případě vážných chronických onemocnění pomáhá spolupráce psychologa v rámci komplexní léčby nemocného.

Kdy je v tomto případě namístě odborná psychoterapeutická pomoc? Odborná pomoc se využívá nejčastěji v případech, kdy strach a úzkost výrazně ovlivňují chování a prožívání člověka. Využívá se kognitivně-behaviorální terapie, která pracuje s myšlenkami, představami, spojením mezi nimi a emocemi. Využívá vliv učení na změnu chování a prožívání. Psycholog může také pracovat s metodou kognitivní restrukturalizace, kdy se pacient učí identifikovat negativní pocity, racionálně je vysvětluje s cílem zmírnit jejich intenzitu a zlepšit prožívání.

Pokud máme ve svém okolí člověka, který odmítá jít k lékaři na vyšetření, protože má strach, že něco objeví, jak jej přesvědčit? Každý nese vlastní odpovědnost vůči sobě i svému zdraví. Nemůžeme dospělého člověka nutit k návštěvě lékaře, ale můžeme ho podpořit, nasměrovat a trpělivým racionálním přístupem mu pomoci překonat obavy z vyšetření.

Člověk někdy svůj zdravotní stav tají i před svými nejbližšími. Z jakých důvodů? Důvodů může být hned několik. Nejčastějším je ochrana těch, které má nemocný rád. Člověk nechce, aby spolu s ním sdíleli strasti nemoci, také nechce vzbuzovat lítost ani být jakkoli závislý, či dokonce na obtíž.

Jak správně mají lidé komunikovat se svými nejbližšími o svém zdraví? Když chceme nejbližším oznámit, že jsme nemocní, je třeba jim v krátkosti sdělit fakta a promluvit si s nimi, třeba o tom, jak mohou konkrétně pomoci. V nemoci i léčbě, která významněji omezuje člověka, je důležité naučit se přijímat pomoc od rodiny i od přátel. Nejhorší je, když člověk se svou nemocí zůstane dobrovolně sám. My lidé se často chováme zvláštně. Přestože uvnitř toužíme po lidské blízkosti, tváříme se, že ji nepotřebujeme, vyhýbáme se jí, a dokonce v domnění, že své okolí chráníme, ani nekomunikujeme. Přesto je zcela jasné, že emocionální opora v průběhu nemoci má prokazatelně kladný vliv na její zvládání.

Rozhovor s proktologem MUDr. Martinem Koudou čtěte na další straně. >>>