Grafika: Kristýna Dobeš Moučková

Grafika: Kristýna Dobeš Moučková Zdroj: iStock.com

Když svobodné matky žijí spolu: Jak může trend mommunes pomoct samoživitelkám?

Vyjet společně na nákup, rozdělit si domácí práce, společně povečeřet, uspat děti a večer si na gauči sdělit své trable a obavy. Představíte si pod tím běžnou rodičovskou praxi, kde funguje pár vychovávající své ratolesti? A co byste řekli na to, že jsem vám právě popsala možnou podobu společné domácnosti matek samoživitelek? Samoživitelek, které se rozhodly, že na děti a utáhnutí nájmu a výdajů nechtějí být samy, ale místo muže se sestěhovaly s další ženou ve stejné situaci.

Trend mommunes, jímž je společné bydlení matek samoživitelek označované a které je odvozené od anglického slova communes, tedy komunit se společným majetkem, v posledních měsících značně rezonuje především v angloamerickém prostředí. V Česku jde zatím o termín spíše neprobádaný; dosud na něj upozornila jen dvě média (Ženy.cz jsou v tomto případě třetí). I přes rozdílné podmínky v transatlantickém světě, na britských ostrovech a ve středu Evropy se ale jeví jako možné východisko pro ženy, které jsou na výchovu dětí a finanční zabezpečení zcela samy.

TIP NA VIDEO: Kdo si může zažádat o rodičovský příspěvek v roce 2023?

Video placeholde

Princip mommunes má dvě základní roviny, které jsou klíčové pro fungování tohoto ženského soužití. Prvním aspektem je logicky dělení se o náklady na nájem, energie a celkový chod domácnosti. Nedávná energetická krize a raketový růst inflace v posledním roce samozřejmě dopadly na ty nejzranitelnější – kromě seniorů se v nejvíce ohrožené skupině nacházely právě i matky samoživitelky. Finanční „odlehčení“ a sdílení nákladů se proto jeví jako velmi potřebné odložení značné části životního břemene. Neméně důležitá je ale i emoční podpora od další ženy, která se nachází v obdobné situaci.

Nutnost psychické podpory v rámci jedné domácnosti kvituje i článek o mommunes na serveru BBC. Autorka textu Summer Eldemire zde zdůrazňuje, že mnohé studie provedené po celém světě v posledních letech došly ke stejnému závěru, tedy že matky samoživitelky jsou oproti vdaným ženám vystavené mnohem většímu risku vzniku psychických onemocnění. Jedna ze zmíněných studií provedená v roce 2018 prokázala, že 33 % z dotazovaných samoživitelek se potýkalo s depresemi, k nimž značně přispěla především ekonomická nejistota a nedostatek podpory od okolí.

Přestože se v první moment mohou společné domácnosti matek samoživitelek jevit jako ideální řešení, na něž mnozí tak dlouho čekali, realita nemusí být vždy tak pozitivní. Je logické, že ne vždy se najde vhodný ženský „protějšek“, s nímž bude možné společnou domácnost vést. Klíčovým předpokladem pro fungování mommunes je proto také dlouhodobost a stabilita. Využití tohoto principu pouze na přechodné období, než si žena například najde partnera, s nímž se sestěhuje, totiž může vnést do výchovy dětí jen další změny a nejistotu. V době, která stále neposkytuje dostatek možností, jak svobodným matkám v tíživé životní situaci pomoci, lze ale mommunes rozhodně brát jako první, do praxe dosud nejlépe převeditelné východisko, které alespoň v některých případech stojí za vyzkoušení.