Vůdcovské schopnosti většina z nás potřebuje: 3 tipy, jak je nabýt!

Existují pádné důvody, proč je snadné najít špatné manažery ve všech odvětvích a funkcích. Není překvapením, že každá pracující osoba má alespoň jednu zkušenost s nepříjemným a neschopným šéfem, ne-li zkušeností více. Noví manažeři jsou totiž většinou absolutně nezkušení ve vedení lidí, i když je to podstatou jejich práce. 

Komunikace je základ všeho

Lidé z oddělení lidských zdrojů, kteří přijímají nové zaměstnance, říkají, že jejich rozpočty se snižují každý rok a dovednost práce s lidmi je první položka, která se stahuje. Nejsou to ale jen manažeři, kteří jsou stavěni před nové věci, aniž by o nich něco věděli.

Většina z nás bojuje s komunikačními dovednostmi, jako je řešení konfliktů, vyjednávání, argumentace, anebo přesvědčivá komunikace. Ideální by bylo, kdyby si děti tyto dovednosti procvičovaly už od mateřské školy, aby s nimi později neměly takový problém.

Především mladí lidé musí čím dál tím častěji čelit omezenému porozumění v mezilidské komunikaci.

Tolerance a pochopení

Je jisté, že člověk, který je vhozen do neznáma, se stane šéfem, který svou autoritu prosazuje pomocí strachu a útlaku. Má čísla, kterých musí dosáhnout. Ovšem plán vedení nebo filozofie, která by byla založená na něčem jiném, než „Musíme jakkoliv splnit tyto cíle,“ už neexistuje.

První krok k vybudování „vůdcovských svalů“, ať už v současné době někoho řídíte nebo ne, je kultivace dovednosti většiny manažerů - perspektivnosti.

Během běžného pracovního dne konverzujete s lidmi. Ať už tváří v tvář, po telefonu nebo e-mailem. Pokud nějakou konverzaci shledáte jako složitou nebo matoucí, zapište si to.

Na konci každého dne si prohlédněte své zápisky. Zamyslete se nad jednotlivými částmi konverzace, které vás frustrovaly, a snažte se přijít na to, proč se váš spolupracovník, šéf nebo klient zachoval tak, jak se zachoval. Jak se oni sami cítí během takového hovoru? Jak přišli na svůj názor? Když vezmete v potaz perspektivu někoho jiného, zmatené a frustrující problémy začnou mizet.

Učte se všude

Čím častěji se vám podaří vžít se do pohledu někoho jiného, tím silnější budete. Uvědomte si, že názory lidí jsou ovlivňovány jejich okolím. Někdo, kdo nesouhlasí s vaším postojem, nemusí být hloupý nebo bezohledný. Jenom má na věci jiný pohled a je zasažen jinými okolnostmi.

Chcete-li se naučit chápat lidi, veďte si zápisky. Napište o frustrujících konverzacích, které jste zažili s lidmi v práci nebo na ulici. A také o situacích, kdy jste vzali v potaz názor někoho jiného a překonali komunikační překážku.

I když s nikým nejste v konfliktu, přemýšlejte o jeho chování. Zvykněte si dívat se na lidi kolem sebe jako na objekty, díky kterým se můžete něco nového naučit a zajímejte se o jejich postoje. Perspektivnost je základem dobrého prodeje, dobrého marketingu a dobrého zákaznického servisu, stejně tak i schopného vedení.

Když si uvědomíte, že v běžném životě jsme všichni prodejci, zákazníci, obchodníci i vůdci, tak teprve doceníte sílu této dovednosti.

Procvičujte perspektivnost a uvidíte, jak velké jsou vaše „svaly“!