Hotové budovy tříd a internátu Spring Dales Public School

Hotové budovy tříd a internátu Spring Dales Public School Zdroj: Archiv organizace Brontosauři v Himalájích

Audience s Dalajlámou v roce 2014
Cesta za dobrovolnictvím-Dobrovolnictví
Cesta za kurzem buddhismu do Malého Tibetu
Děti školy Spring Dales Public School
5
Fotogalerie

Toužíte poznat Tibet? Spojte cestování s pomocí

Nezisková organizace Brontosauři v Himalájích zahajuje 10. ročník benefičních cest do Malého Tibetu. Prostřednictvím programu benefičních cest mohou letos již po desáté v řadě vyrazit zájemci z České republiky do jedné z nejodlehlejších krajin světa a zapojit se do podpory vzdělání tamních dětí. Líbí se vám podporovat dobré věci? Tak prořč nevyrazit.

Brontosauři v Himalájích se aktivně podílí na rozvoji vzdělání v nejsevernějším cípu Indie – Malém Tibetu a jsou jedinou českou neziskovou organizací, která má finanční podporu od samotného Dalajlámy. Jedním z hlavních poslání je podpora výstavby a rozvoje školy Spring Dales Public School.

Organizační jednotka Hnutí Brontosaurus, jehož kořeny sahají do roku 1974. Ve vesnici Mulbekh staví od roku 2006 energeticky soběstačnou školní budovu, shání peníze na její provoz a podporuje studenty. Organizace rovněž podporuje přežití odkazu přátelství 14. Dalajlámy a Václava Havla. www.brontosaurivhimalajich.cz

O hnutí Brontosauři v Himálajích:

Ve škole Spring Dales Public School ležící ve vysokohorské vesnici Mulbekh mohou pomoci s výukou nebo fyzickými silami přispět k dostavbě vzdělávacího komplexu, který aktuálně navštěvuje přes dvě stě padesát studentů. Během svého pobytu, který může trvat od 14 dnů až do půl roku, se jim naskytne unikátní možnost poznat jednu z nejstarších kultur světa, zakusit na vlastní kůži životních styl obyvatel, načerpat duchovní sílu ve starobylých klášterech a odvést si zkušenost a obohacení na celý život.

Děti školy Spring Dales Public School
Děti školy Spring Dales Public School | Zdroj: Archiv organizace Brontosauři v Himalájích

Vzájemná spolupráce a důvěra lokální komunity umožňuje Brontosaurům v Himalájích poskytnout dobrovolníkům, co se běžnému turistovi nepoštěstí. Podpořit rozvoj školy však mohou lidé také prostřednictvím 14denního zájezdu do této oblasti zaměřeného na poznávání nedotčené krajiny a svých fyzických možností, absolvováním benefičního kurzu buddhismu nebo cesty za poznáním základů tibetské medicíny.

Termíny kurzů jsou naplánovány na letošní srpen. Jinou možností je pravidelně přispívat z domova jako tzv. Himalájský patron s možností detailního přehledu využití finančních prostředků. Nezisková organizace Brontosauři v Himalájích organizuje zajímavé akce na podporu Tibetu i v České republice. Na konci minulého roku se například uskutečnil první ročník projektu Hrajem Tibetsky, který na sedmi koncertech společně s českou hudební skupinou Zrní představil tibetského zpěváka Lotena Namlinga. „Díky projektu Hrajem Tibetsky do naší organizace přibylo 10 Himálajských patronů a v roce 2016 jsme získali celkově 110 nových patronů, což je největší množství za rok od našeho vzniku," uvádí předseda organizace Jiří Sázel, a dodává: „Rádi bychom díky dobrovolníkům pomohli škole v tomto roce iniciovat výuku ledního hokeje nebo také vytvořit novou školní uniformu."

Do minulého roku přivítaly dobrovolnické programy organizace Brontosauři v Himalájích na 300 účastníků z České republiky a stejné hranice dosáhl i počet patronů. Dokončení školního kampusu, jenž bude moci navštěvovat až 350 dětí ze všech sociálních vrstev a zajistí celkově lepší budoucnost vesnici Mulbekh, je naplánováno na rok 2022. Plán nicméně počítá se vzrůstajícím počtem zapojených filantropů, počet patronů by přitom měl dosáhnout výše pěti set.

Toužíte poznat Tibet? Spojte cestování s pomocí

Hotové budovy tříd a internátu Spring Dales Public School
Hotové budovy tříd a internátu Spring Dales Public School | Zdroj: Archiv organizace Brontosauři v Himalájích
Audience s Dalajlámou v roce 2014
Audience s Dalajlámou v roce 2014 | Zdroj: Archiv organizace Brontosauři v Himalájích
Cesta za dobrovolnictvím-Dobrovolnictví
Cesta za dobrovolnictvím-Dobrovolnictví | Zdroj: Archiv organizace Brontosauři v Himalájích
Cesta za kurzem buddhismu do Malého Tibetu
Cesta za kurzem buddhismu do Malého Tibetu | Zdroj: Archiv organizace Brontosauři v Himalájích
Děti školy Spring Dales Public School
Děti školy Spring Dales Public School | Zdroj: Archiv organizace Brontosauři v Himalájích