Thothův tarot podle Aleistera Crowleyho vám prozradí váš osud.

Thothův tarot podle Aleistera Crowleyho vám prozradí váš osud. Zdroj: iStock.com

Osud podle tarotu: Co o vás řekne vaše životní karta a jak ji vypočítat?

Tarot je něco jako zrcadlo duše. Stejně jako zrcadlo v koupelně ukazuje, jak vypadáme navenek, totiž karty odrážejí, co máme uvnitř – dobré i špatné, smutné i šťastné, příjemné i nepříjemné. Zjistěte, co o vašem charakteru prozrazuje vaše životní karta.

Ačkoliv se objevuje řada názorů na to, kde se tarot vlastně vzal, jeho původ je nejasný. Víme jen tolik, že od konce 19. století se zejména v Evropě těší velké popularitě. Někdo ho bere jako hru, někdo s jeho pomocí hledá odpovědi na důležité otázky budoucnosti a někdo se prostřednictvím výkladu snaží pochopit své nitro a podstatu problémů, které ho sužují.

TIP NA VIDEO: Co čeká vaše znamení v lásce v roce 2024?

Video placeholde

Během uplynulých dvou století se objevilo několik zpracování tarotu od předních evropských hermetiků a okultistů. Mezi nejvýznamnější patří Thothův tarot od britského mága Aleistera Crowleyho. Právě s jeho pomocí se o sobě dnes můžete něco dozvědět.

Stačí, když si díky jednoduchému vzorci vypočítáte svou životní kartu. „Karta života ukazuje ty kvality a vlastnosti naší osobnosti, které bychom měli rozvíjet. Reflektuje, jak se jevíme navenek, jakými prostředky působíme na okolní svět, ale umí vyjevit i naše skryté síly,“ uvádí německý terapeut a spisovatel Gerd B. Ziegler ve své příručce ke Crowleyho tarotu.

Jak na to?

1. Sečtěte den, měsíc a rok svého narození. Příklad: Narodili jste se 13. května 1984. To znamená 1 + 3 + 5 + 1 + 9 + 8 + 4

2. Výsledek je 31. Životní karty se ale vybírají z archetypů Velké arkány, kterých je pouze 22. Pokud je tedy výsledek vyšší než 22, čísla mezi sebou znovu sečtěte.

3. V našem příkladě je tedy životní kartou karta číslo 4, tedy Císař.

Životní kartu a její význam hledejte v dalších kapitolách. >>>

Pokračování 2 / 23

0 – Blázen

S kartou Blázna je spojena především tvořivost, ale také otevřenost, důvěra, odvaha riskovat, svoboda a nezávislost. Blázen je v Crowleyho tarotu vyobrazen jako bůh jara Dionýsos, proto je zelený. Právě tato barva nám má připomínat nový začátek a tvořivou sílu jarního období. Z Dionýsova břicha vede dlouhá pupeční šňůra, která znázorňuje jeho propojenost s vesmírem. Šňůra se kolem postavy stáčí do čtyř spirál. To symbolizuje možnost znovuzrození na všech úrovních lidského bytí: duchovní, intelektuální, citové a fyzické.

Lidé narození pod kartou Blázna nejsou vůbec ztřeštění, jak by se možná mohlo zdát. Jsou především kreativní. Neustále touží po změně: transformaci na kartě představuje motýl. Krokodýl v levém spodním rohu vyzývá k rozvíjení tvůrčích vlastností. Tygr, který postavu kouše do stehna, symbolizuje strach, Dionýsos si ho ale vůbec nevšímá a hrdě hledí vpřed. Stejně tak vy nevěnujete strachu pozornost a umíte ho překonat. Blázni v lidech vyvolávají odvahu a touhu po dobrodružství, sami se nechávají vést především intuicí.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 3 / 23

1 – Mág

Mágovi Crowley určil podobu římského boha Merkura, který byl poslem bohů. Nejtypičtější vlastností spojenou s touto kartou je tedy komunikace. Postava na kartě žongluje s rozličnými předměty, které symbolizují různé oblasti a nástroje komunikace: například mince značí finance, hůl víru a spiritualitu, svitek psaní, okřídlené vejce telepatii, meč logiku, pohár vztahy a sexualitu. Lidé narození pod touto kartou mají přirozený dar komunikace, proto se nejlépe uplatní jako právníci, učitelé, novináři či spisovatelé, diplomati nebo třeba produkční.

Mágové umí lidi kolem sebe inspirovat. Jsou geniální v odhalování a využívání všech možností a prostředků k dosažení cíle. I proto neustále balancují mezi bílou a černou magií – mezi dobrým a zlým – proto potřebují neustálou sebekontrolu.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 4 / 23

2 – Velekněžka

Velekněžka je zobrazena jako bohyně měsíce Isis. Stříbrné paprsky, které ji obklopují, symbolizují její silné napojení na duchovní život a intuici. Podstatou velekněžky je svoboda a absolutní nezávislost. Zároveň tato karta znázorňuje harmonii. Isis je od pasu nahoru výrazně ženská, spodní polovina těla ale evokuje přímočarý mužský princip.

Lidé narození pod kartou Velekněžky umí rychle rozpoznat, co má smysl a co ne. Snadno odhalí zamlčené problémy a informace a vnímají, když je narušena rovnováha – ať už v práci, v rodině, nebo třeba v nich samých. Zároveň umí přijít s efektivním řešením, jak dát vše zase do pořádku. Potřebují se často obracet do vlastního nitra. Mají velkou výdrž, jsou empatičtí a ambiciózní, spoléhají se hodně sami na sebe.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 5 / 23

3 – Císařovna

Císařovna symbolizuje ryzí ženství. Je-li životní kartou muže, znamená pro něj obraz ideální ženy, který je ukrytý v jeho nitru. S touto kartou se pojí láska: čistá, něžná, plná důvěry a ochoty. Lásku na kartě představují červená a bílá barva, zelená znamená plodnost a tvořivost a modrá moudrost, protože ani ta lidem narozeným pod touto kartou nechybí.

Pokud vám vyšla karta číslo tři, umění dávat a přijímat lásku je pro vás typické. Z profesního hlediska se nejlépe uplatníte v oborech, které vyžadují péči a zájem o druhé, například tedy jako lékaři, pečovatelé nebo veterináři. Můžete mít ale tendence rozdávat se až příliš. Ve vztahových záležitostech býváte netrpěliví, protože jsou důležité pro vaše osobní štěstí. Jste schopni hlubokých citů, proto kolem sebe někdy stavíte ochranné zdi.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 6 / 23

4 – Císař

Tak jako Císařovna představuje ženskost a mateřství, je její protějšek symbolem otce – patriarchy. Lidé narození pod kartou Císaře mají přirozené vůdčí schopnosti, a proto je jejich okolí často automaticky dosazuje do vedoucích pozic. Jste energičtí, umíte skvěle organizovat, nechybí vám schopnost motivovat a inspirovat druhé, budíte přirozený respekt, máte autoritu.

Se čtvrtou kartou Velké arkány se pojí moc. Proto je Císař vyobrazen jako korunovaný vládce, jehož obklopuje rudá barva Marsu a zlatá záře Slunce. Je to agresivní, oslnivé, přesto majestátní, královské. Ve výčtu vašich vlastností nechybí ani moudrost a pokora. Víte, že nad vámi stojí zákony přírody a vesmíru, které musíte respektovat. Znáte svou sílu, ale nezneužíváte ji. Stejně jako správný panovník si uvědomujete, že vaším posláním je sloužit.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 7 / 23

5 – Velekněz

Pro Velekněze je důležitá duchovní práce, proto jsou lidé narození pod touto kartou často filozoficky založení. Často se v životě ocitají v pozicích duchovních učitelů, což jim ale může brát energii. Tu si doplňují prostřednictvím hudby: jejich schopnost naslouchat a spojovat vzpomínky s konkrétními zvuky na kartě symbolizují hlavy slonů.

Pokud vám vyšla karta Velekněze, mezi vaše hlavní přednosti patří poctivost, praktičnost a společenskost. Umíte lidem vyjít vstříc, nebojíte se kompromisů. Rodina je pro vás na prvním místě. Spíše než hmotné statky vás přitahují vjemy a dojmy, proto patříte mezi milovníky umění. V rozích karty jsou zobrazeni čtyři cherubíni: býk, lev, člověk a orel představují různé úrovně lidského bytí. Velekněz je v sobě všechny spojuje. Je to skutečný duchovní mistr, osvícený a vědoucí.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 8 / 23

6 – Zamilovaní

Karta, která v tradičním tarotu symbolizuje milence, u Crowleyho znamená sňatek císaře s císařovnou. Ukazuje dualitu, kterou v sobě máme všichni, naši ženskou i mužskou stránku a to, jak se protiklady v nás neustále střetávají a přitahují zároveň. V partnerských vztazích to, co nás k druhému táhne, často zrcadlí naše vlastní nerozvinuté vlastnosti, na kterých toužíme zapracovat. Stejně tak tato karta symbolizuje přirozený vnitřní rozpor, který udržuje rovnováhu.

Téměř vše na této kartě je zobrazeno ve dvojici. Pokud jste se pod ní narodili, znamená to, že umíte snadno navazovat vztahy, ale také je udržovat. Celá vaše bytost je zrozena pro kvalitní partnerství. Velmi dobře se rozhodujete, obzvlášť tehdy, kdy je potřeba vybrat si jednu ze dvou možností. Zároveň máte dar harmonicky kombinovat protiklady a slučovat paradoxy.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 9 / 23

7 – Vůz

Život je neustále v pohybu, jezdec ve zlatém brnění však ještě nevyrazil na cestu. Medituje totiž v očekávání nového začátku a připravuje se na to, co mu budoucnost přinese. Karta Vozu je kartou změny, obratu věcí k dobrému. Zlatá barva symbolizuje transformaci, modré krystaly, jimiž je rytířův oblek posázen, zase značí potřebný nadhled, s nímž je potřeba ke změnám přistupovat.

Pokud vám vyšla tato karta, v životě potřebujete pestrost a rozmanitost, máte dobrodružnou povahu, nebojíte se nových věcí. V profesním i osobním životě hledáte výzvy, protože pocit vzrušení je pro vás nejvyšší hodnotou. Pokud zmizí, přestáváte danému člověku nebo úkolu věnovat pozornost a mizíte také. Přesto si ceníte domova a rodiny – věcí, které vám přináší nezbytnou stabilitu. Rádi cestujete, ale intenzivní prožitky vyvažujete adekvátním množstvím intenzivního odpočinku.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 10 / 23

8 – Vyrovnání

Karta Vyrovnání nebo též Spravedlnost je spojena se znamením Vah a symbolizuje vyváženost. Žena na ní stojí na špičkách, drží meč a balancuje na jeho špičce. Aby nespadla, vyžaduje to od ní maximální soustředění, klid a nalezení středu. Na kartě dominuje modrá barva moudrosti a zelená barva tvořivosti.

Lidé narození pod touto kartou si velmi váží harmonie. I když vás bouře života neustále vyvádí z rovnováhy, víte, že skrze snahu navrátit věcem balanc se nejlépe učíte klidu a odolnosti. Máte rádi přímost a jednoduchost, poctivost a jednoznačný projev. Také máte přirozené vlohy pro psaní a pro vědeckou činnost. Nejlépe si odpočinete v přírodě: spojení vody, trávy a slunečního svitu je pro vás nejlepším způsobem, jak nabrat ztracenou energii.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 11 / 23

9 – Poustevník

Poněkud abstraktní karta Poustevníka jasně promlouvá skrze barevnou symboliku. Poustevník odešel do ústraní, aby se obrátil do svého nitra. Tak nalezl vnitřní světlo, v jehož záři se mu okolní svět jeví šedivý, nezajímavý. Jste-li narození pod touto kartou, potřebujete hodně času pro sebe. Lidská společnost vám nevadí, ale pokud se dostanete do klaustrofobní situace, která vás dusí a omezuje, odcházíte. Stejně tak utíkáte ve chvíli, kdy situaci ovládne chaos.

Objevit sebe sama vyžaduje odvahu a sebedůvěru. Cesta do vlastního nitra není snadná a čeká vás na ní mnoho překážek, vy se jich ale nesmíte zaleknout. Máte předpoklady je všechny překonat a dojít zdárného cíle. Lidé narození pod kartou Poustevníka umí věcem dávat řád a vytvářet systém. Jsou moudří a věci vždy co nejdříve dotahují do konce.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 12 / 23

10 – Kolo štěstí

Kolo štěstí je univerzální symbol úspěchu a hojnosti, tato karta nám ale zároveň připomíná, že máme moc dát svému životu směr. Musíme ale být připravení, flexibilní a pohotově reagovat na příležitosti, které nám přijdou do cesty. Afirmacemi pro tuto kartu jsou Otevírám se zázrakům a Přitahuji úspěch.

Lidé narození pod touto kartou jsou přizpůsobiví, tuto vlastnost symbolizuje opice nalevo. Krokodýl zase znamená tvořivost, v tomto případě značí především vaši schopnost být strůjci vlastního štěstí. Egyptský kříž ankh, který zvíře drží v tlapách, symbolizuje životní energii. Sfinga v horní části karty vám dává do vínku moudrost a schopnost jasného rozlišování. Střed kola tvoří Slunce, které je symbolem osvícení a poznání.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 13 / 23

11 – Chtíč

V tradičním tarotu nese tato karta název Síla, Crowley ji ale přejmenoval. Chtíč totiž obsahuje mnohem komplexnější soubor věcí: vášeň, radost, vitalitu, požitek. Nahá žena, která sedí na hřbetě lva, se prohýbá v divoké extázi a v ruce drží svatý grál – pohár, který přináší život i smrt. Zároveň má ale značit jistou opilost, nebo lépe řečeno omámenost, kterou pociťujeme, když svůj chtíč ukojíme.

Ačkoliv se to tak může zdát, tato karta nenese pouze sexuální významy. Jejím hlavním poselstvím je prožívání věcí nesvázané morálkou, rozumem a obecným očekáváním. Lidé narození pod kartou Chtíče chtějí žít naplno, užívat si plnými doušky, ochutnávat vše, co jim svět nabízí. Patříte-li mezi ně, nechybí vám charisma a optimismus, jste kreativní a originální. Neznámé a nové věci přijímáte s nadšením a ochotou jim porozumět.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 14 / 23

12 – Viselec

Viselec neznamená utrpení. Tato karta představuje náhlé prozření, k němuž dojde jen tehdy, jsme-li schopni rozbít rutinní vzorce chování – odtrhnout se z mrtvého dřeva, k němuž jsme přibiti. Abychom to dokázali, je často potřeba naprosto převrátit způsob uvažování, klidně i vzhůru nohama, a odevzdat se mu. Proto muž visí hlavou dolů, zavěšený za egyptský kříž ankh, symbol života.

Pokud jste se narodili pod touto kartou, je vám vlastní nahlížet na věci z různých úhlů a perspektiv. Stereotyp není nic pro vás a nemáte problém přetrhávat stará pouta, pokud už do vašeho života nepřinášejí nic hodnotného. Máte velký smysl pro humor a komplikované situace umíte dobře analyzovat. Díky tomu je snadno vyřešíte, nebo se z nich pro příště alespoň poučíte.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 15 / 23

13 – Smrt

Tato karta bývá vnímána jako negativní, přitom opak je pravdou. Smrt v Crowleyho tarotu znamená osvobození, proces odpoutání se od starých pout, zániku a znovuzrození. Symbolizuje vnější transformaci: kostlivec je zkroucen v nepřirozené poloze, připraven se proměnit. Štír ve spodní části karty čeká, až bude moci bodnout, květiny pod ním umírají v půdě, ze které původně vyrostly, aby na jejich místě mohly vzejít nové. Tato karta v obecném výkladu značí nutnost změny, a to i v případě, že to bude změna bolestivá nebo náročná.

Vyšla-li vám Smrt jako životní karta, často se ocitáte v situacích, kdy jste druhým oporou při rozchodu či rozvodu nebo při ztrátě blízké osoby. Umíte jim předat pozitivnější pohled na život a podněcovat je k novým zkušenostem. Umíte být objektivní. Jste schopni hlubokých citů, přesto nemáte problém věci a lidi opustit, když cítíte, že je na to vhodný čas.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 16 / 23

14 – Umění

Karta Umění vyzývá ke sjednocení protikladů. Lidé narození pod touto kartou plují v proudu tvořivé energie, proto na kartě dominuje zelená barva. Umění je jakýmsi pokračováním karty Zamilovaných – sňatek Císaře a Císařovny, propojení mužského a ženského, ohně a vody, života a smrti, vnějšího a vnitřního dochází naplnění.

Lidé narození pod touto kartou mají schopnost dívat se na věci s odstupem a vnímat je jako větší celek. Hledají ty nejvhodnější kombinace, chtějí rovnováhu a symetrii. Objevují cesty tam, kde je jiní nevidí, nikdy se nespokojí s prohlášením, že něco nejde a umí srovnat i zdánlivě nesrovnatelné situace. Vědí, že spojení dvou a více složek je vždy silnější než jednotlivosti.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 17 / 23

15 – Ďábel

Další pouze zdánlivě negativní kartou ja karta Ďábla, jejímž hlavním principem je smysl pro humor, který si zachováváme i ve chvílích trápení. Dalšími atributy spojenými s touto kartou jsou sexualita, plodnost, smyslnost a silná individualita. Ďábla tu představuje bůh Pan symbolizovaný horským kozlem. Zřetelný je na kartě falický symbol vztyčeného penisu a dvou kulatých varlat. Ten představuje tvůrčí energii v jejím nejsyrovějším, intenzivně maskulinním smyslu.

Lidé s touto životní kartou jsou pány svého osudu a věci umí držet pevně v rukou. Zachovávají si pozitivní myšlení i v temných dobách. Jsou praktiční a výkonní, umí si dopřát dobré jídlo i pití, nemají problém dosahovat vytyčených cílů. Jsou asertivní, energičtí a hodně otevření.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 18 / 23

16 – Věž

Plameny očistného ohně šlehají a pod jejich silou se stará věž rozpadá. Na této kartě budova symbolizuje ego, jehož zborcení vede k odhození starých struktur a jejich nahrazení strukturami novými. Červeno-zlatá karta v sobě nese intenzivní energii. Oko boha Hora, které v horní části karty sleduje celý výjev, značí probuzené vědomí, které najednou vidí realitu takovou, jaká skutečně je.

Životní karta Věže patří jedincům, kteří mají přirozenou schopnost uzdravovat a nahrazovat staré věci novými. Přicházejí často s inovativními myšlenkami, a protože tíhnou ke všemu krásnému, dobře se uplatní jako architekti, bytoví designéři, módní návrháři, ale také jako kreativci v reklamních agenturách nebo na manažerských pozicích. Lidé narození pod touto kartou věří v pozitivní sílu chaosu: zmatek vede k reorganizaci a reorganizace k lepšímu já.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 19 / 23

17 – Hvězda

Inspirace, sebedůvěra, jasná vize. Tyto atributy s sebou nese karta Hvězdy, jejíž symbolika je ztělesněná postavou bohyně oblohy Nuit. Ta v obou rukou drží poháry a polévá se obrovským množstvím vesmírné energie. Růže na kartě naznačují nutnost (osobního) rozvíjení, motýli představují transformaci.

Symbol hvězdy často spojujeme s uznáním, slávou a úspěchem, proto i na lidi narozené pod touto kartou v životě čeká věhlas. Vyzařuje z nich přirozené sebevědomí a určité osobní kouzlo, kterým k sobě přitahují příležitosti a osobnosti. Tito lidé jsou plní idejí, mají bohatou představivost a průkopnického ducha.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 20 / 23

18 – Měsíc

Sluhové boha podsvětí Anubise na této kartě střeží úzký průchod, za nímž je na obzoru vidět ubývající měsíc. U nohou strážců pak čekají šakali. Tato karta symbolizuje temná zakoutí duše (ubývající měsíc), do kterých se noříme, když náš čeká těžká cesta plná zkoušek a nebezpečí. V tradičním tarotu bývají na této kartě vyobrazeni pes a vlk stojící vedle sebe, přičemž pes symbolizuje světlou stránku osobnosti a vlk tu divokou.

V přeneseném významu je hlavním principem karty Měsíce volba mezi cestou vnitřní opravdovosti, která je náročná, a snadnější cestou obecně přijímané spořádanosti. Lidé narození pod touto kartou jsou velmi citliví, romantičtí, zasnění a schopní vnést světlo tam, kde je tma. Mají ale sklony lhát sami sobě nebo se nechat obelhávat. Vidět, co je pravdivé, a stát si za tím je jejich životním posláním.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 21 / 23

19 – Slunce

Slunce je božské světlo, a tak jeho kartu definuje naplněná láska, moudrost a uvědomění. Nebeský kotouč na kartě září uprostřed dvanácti znameními zvěrokrohu, jeho paprsky pronikají všude a věci dokonale osvětlují. Je to karta radosti, nadšení a svobody.

Je-li tato karta vaší životní kartou, pak se vaše osobnost ve svém projevu podobá právě Slunci. Je pro vás přirozené tvořit, motivovat a stimulovat. Vaší největší předností je schopnost skládat dobré pracovní týmy a perfektně v nich spolupracovat, proto se dobře uplatníte na kreativních vedoucích pozicích. Ovšem pokud vás lidé v týmu neinspirují nebo do projektu nedávají stejnou energii, raději se stáhnete a uděláte si to sami. Míváte sklony ignorovat, že vás některé vztahy vysávají a berou vám vaši slunečnou energii – na to si dejte pozor!

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 22 / 23

20 – Aeon

Crowley v thelémě (magickém náboženství, které založil) rozděluje historii lidstva do několika dlouhých věků – a tyto věky označuje slovem Aeon. Na této kartě jsou proto vyobrazeni Osiris a Hor, staroegyptská božstva, která v thelémském učení některé z těchto věků symbolizují. Osiris je manžel Isis a bůh spojovaný s plodností, ale také se smrtí, především pak s velkou moudrostí. Hor je zase bohem slunce a vnímání. Společně s bohyní nebe Nuit na kartě znázorňují vesmír jako jednu velkou rodinu.

Hlavním principem této karty je schopnost sebereflexe a otevřenost kritice. Pokud součet vašeho data narození dal tuto kartu, máte i vy tyto vlastnosti, sami ale druhé raději motivujete, než kritizujete. V životě potřebujete tvůrčí svobodu a prostor pro projev vlastní individuality – nestačí vám žít jen pro druhé. Máte velkou intuici a vidíte pod povrch věcí.

Thothův tarot
Thothův tarot | Zdroj: foto Anna Vlčková

Pokračování 23 / 23

21 – Vesmír

Vesmír, to je celý náš život, svět, zkrátka všechno. Principem této karty je tedy jednota a celistvost. Jako poslední karta Velké arkány také symbolizuje dokončení velké cesty a uvolnění – nahá žena na kartě tančí, aby se osvobodila. Karta Vesmíru uzavírá kruh, který načal Blázen, a vrací se zpět k nevinnosti. Co skončilo je ale zároveň novým začátkem.

V obecném výkladu karta říká, že má člověk možnost vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Je-li Vesmír vaší životní kartou, vypovídá o vás, že máte rádi cestování a dobrodružství a že cesta je pro vás cíl. Díky silně vyvinutému instinktu dokážete v jistém ohledu vidět do budoucnosti. Leží vám na srdci ekologické problémy, protože hluboce pociťujete propojení člověka s přírodou a matkou zemí. Máte bohatý vnitřní život a vaše fantazie umí vytvářet úžasné nové světy.

.
. | Zdroj: foto Anna Vlčková