Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

Nedovolte stresu, aby ovládl váš život

Přichází podzim a s ním i období náročné pro psychiku. Vracíme se po prázdninách do uspěchaného režimu, blíží se sychravé počasí, a příliš pozitivní nejsou ani vyhlídky v oblasti ekonomiky a bezpečnosti. Společnost je pod velkým tlakem a kvůli stresu řada lidí trpí úzkostmi i poruchami spánku. Jak s ním pracovat a náročné období zvládnout?

Ve společnosti stres neustále narůstá, a to zejména kvůli tomu, že upustila od tradičních hodnot a je zaměřena na výkon, umělý ideál krásy, dokonalost, moc a peníze. V malé dávce člověka motivuje a stimuluje, pokud je ale vliv stresu příliš silný a dlouhodobý, může se významně podepsat na zdraví organismu. Proto je důležité naučit se s ním pracovat a dát mu jasné hranice.

Příčiny stresu

Míra odolnosti vůči stresu se u každého člověka liší. Nejvíce stresující však bývá smrt blízkého člověka, vážné onemocnění či úraz, rozchod či rozvod nebo problémy v rodině. Na stresu se podílí také dlouhodobé problémy v zaměstnání, jeho ztráta, finanční problémy či vleklé soudní spory. Psychiku si lidé často stresem ničí sami – svým přehnaným očekáváním, nespokojeností, negativismem a neschopností radovat se ze života.

Začněte se o svou duši starat včas

Pod návalem starostí bývá nastavení správného fungování psychiky obtížné. Přínosné však bývá sdílení problémů s rodinou, přáteli či kolegy v práci a nastavení nových pravidel, která pomohou od stresu ulevit. Patří mezi ně zejména pohyb, zdravá strava, pravidelný spánek a snaha nastavit své myšlení na pozitivní. V případě, že se to nedaří, je vhodné vyhledat odbornou pomoc a nečekat na to, až se napjatý duševní stav ještě více vyhrotí.

Zdroj: Profimedia
Zdroj: Profimedia

Jak si se stresem poradit

Začleňte do svého života aktivity a rituály, které pomohou psychice zregenerovat. Důležitá je pravidelnost a pomůže i plánování, díky kterému se můžete těšit na aktivity, které máte před sebou.

· dostatečně spěte, dospělý minimálně 7 hodin denně

· dbejte na spánkovou hygienu

· pravidelně se hýbejte, cvičte, alespoň 30 minut 3x v týdnu

· kvalitně se stravujte

· relaxujte, pobývejte v přírodě

· smějte se, meditujte

· udržujte rodinné a přátelské vztahy, pečujte o ně

· obohacujte svůj život kulturou, poznáváním nového, vzdělávejte se

· vyzkoušejte homeopatické léčivé přípravky 

Jak pomůže homeopatie

K léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku jsou vhodné i homeopatické léčivé přípravky, které představují šetrnou metodu a užívat jej mohou i rizikové skupiny pacientů, jako jsou těhotné ženy, malé děti a senioři. Sédatif PC® je nenávykový a neovlivňuje pozornost během dne, což ocení např. řidiči nebo studenti. Pro seniory je výhodou, že je bez lékových interakcí, takže jej mohou užívat současně s jinými léky či doplňky stravy. Tablety se rychle rozpouštějí v ústech, není třeba je zapíjet.

Zdroj: Profimedia
Zdroj: Profimedia

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Sédatif PC® je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí a k léčbě lehkých poruch spánku. Lék k vnitřnímu užití.

Více najdete zde.

Homeopatie má vědecké základy

Účinky homeopatických léčivých přípravků jsou často přirovnávané k pouhému placebu. To ovšem vyvrací řada vědeckých studií, které byly provedeny, a srovnávaly účinek homeopatik v různých lékařských oborech právě s placebem. A jaké byly výsledky? Homeopatické léky předepisované v rámci individualizované léčby mají příznivý účinek na zdraví s pravděpodobností až 2x vyšší než v případě placeba. Na tomto výzkumu se podílelo několik světových vědeckých týmů, jejichž předmětem zkoumání byla homeopatie v různých lékařských oborech – od neurologie přes virologii až po dermatologii*.

V současné době probíhá po celé Evropě kampaň na podporu vědeckých důkazů v homeopatii, pod záštitou britského Institutu pro výzkum v homeopatii (HRI). Kampaň seznamuje širokou veřejnost s důkazy ve prospěch homeopatie a vyvrací názor, že je neúčinná, že je to jen placebo a že v homeopatii žádné studie neexistují. Tyto důkazy naleznete například najdete zde.

* Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, a kol. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2014;3:142.