..

.. Zdroj: shutterstock.com

Horoskop podle hodiny narození: V čem vynikáte a na co si dát pozor?

Naše životy ovlivňuje nejen měsíc, ve kterém jsme přišli na svět, ale také hodina. Víte, zda jste se narodili ráno, nebo večer? Co to pro vás znamená?

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

00–01

Jste aktivní, rychle se rozhodujete, máte dobrý postřeh a touhu mít dění pod kontrolou. Někdy to ovšem znamená ztrátu přátel a vyřazení. Pokud se stanete vedoucím kolektivu, budete muset změnit strategii, nebo zůstanete bez podpory. Pokud chcete uspět, svou soutěživost a aroganci kroťte.

Pokračování 2 / 24

01–02

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste zdatní a máte touhu se prosadit, což jde dobře ve věcech, ve kterých se vyznáte. Bohužel chcete mít pravdu vždycky. To může vyvolat postranní posměch a pohrdání od okolí. Špatně nesete nesouhlas a prohru, pozor na to. Neberte vše tak osobně.

Pokračování 3 / 24

02–03

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste vstřícní a komunikativní, rození vyjednavači, ale neúspěch nesete špatně a jste hodně vztahovační. Svým přátelům důvěřujete, ale když jednou zklamou, už si k nim nenajdete cestu.

Pokračování 4 / 24

03–04

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste přátelští a oblíbení, máte družnou a milou povahu, někdy ovšem propadnete zmatku. Nedokážete odhadnout své možnosti a často se přeceníte, ale pokud je všechno v normě, jste velmi výkonní.

Pokračování 5 / 24

04–05

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Vyznačujete se poctivostí, věrností, zodpovědností a vytrvalostí. Jste dobří přátelé, obětaví, ale majetek pro vás přesto dost znamená, rádi počítáte. Ve vypjatých situacích se můžete chovat agresivně a nevypočitatelně.

Pokračování 6 / 24

05–06

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Máte velkou potřebu volnosti, svobody, rádi cestujete. Jste velice vnímaví, ale také vztahovační a podezřívaví. Někdy podléháte žárlivosti a dokážete být sobečtí.

Pokračování 7 / 24

06–07

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Ten, kdo se narodí mezi šestou a sedmou, bývá harmonický, velice citový a vyvážený jedinec. Často své city dává najevo a potřebuje, aby byly opětovány. Někdy se plete do věcí, které se ho netýkají, ovšem s citem, bez snahy někomu ublížit. Spokojenost druhých v něm vyvolává pocit potěšení a uspokojení. Pokud je příliš často kritizován, ztrácí sebedůvěru.

Pokračování 8 / 24

07–08

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste vnímaví a citliví, se smyslem pro pořádek a stanovený řád. Máte vyvinutý smysl pro logické uvažování, a pokud o něco usilujete, nenecháte se jen tak odvrátit od svého cíle, máte však problém pochopit své okolí. Uvědomte si, že neexistuje jen vaše hledisko.

Pokračování 9 / 24

08–09

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste vyrovnaní, na svých plánech dokážete pracovat velice dlouhou dobu a neohlížíte se při tom na kritiku okolí. Na své nepřátele se díváte pohrdavě, máte v sobě vnitřní jistotu, ale neprovokujete. Neshody řešíte raději cestou kompromisu. Dokážete naslouchat i jiným názorům a nesnažíte se za každou cenu vyniknout.

Pokračování 10 / 24

09–10

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste upřímní a někdy se vám to nevyplácí. Pokud se vaše chování nesetká s úspěchem, často se zaseknete, ze svého vydobytého postavení jen neradi ustupujete. Porážku nedokážete přijmout. Rádi se chlubíte svými úspěchy, ale pokud chcete dobré vztahy s okolím, je potřeba přiznat zásluhy i ostatním.

Pokračování 11 / 24

10–11

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Nechybí vám odvaha a drzost, máte ale i velkou dávku pochopení pro druhé. Někdy těžko nesete svou zodpovědnost, pokud jde ale o druhé, dokážete se jich zastat a stát na straně slabšího.

Pokračování 12 / 24

11–12

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste vznětlivý a zároveň citlivý člověk. Potřebujete si být stále jist bezpečným zázemím, které bude vždy na dosah. Nemáte rádi změny, a zatímco na domácím území (i v přeneseném smyslu) se cítíte sebejistě a neohroženě, v cizím prostředí ztrácíte orientaci a panikaříte.

Pokračování 13 / 24

12–13

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Oplýváte všestranným nadáním, hlavně v umění a kultuře. Dobře vycházíte s lidmi, máte velkou dávku porozumění. Preferujete vlastní rozhodnutí, v krizi jste impulzivní, ale ne agresivní. Jste skromní, spokojení a málokdy začínáte hádky.

Pokračování 14 / 24

13–14

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Potřebujete vidět řád a smysl svého konání a nevadí vám, když pravidla nastaví někdo jiný. Při ztrátě životních jistot podlehnete snadno depresím a často potřebujete pomoc okolí, abyste se znovu vrátili do života. Snažte se být spravedlivější, někdy nepřijmete ani upřímnou omluvu.

Pokračování 15 / 24

14–15

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste pečliví a pracovití, kteří se snaží svým odhodláním přivést vše do zdárného konce. Pokud se vám nedaří a nestíháte, snadno ztratíte sebedůvěru. Své chyby i chyby druhých se snažíte napravovat a řešit v co nejkratším čase. To vás těší. Radost sdílíte s ostatními. Nemáte rádi lži a podvody, to se vám příčí.

Pokračování 16 / 24

15–16

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste velmi ctižádostiví lidé, kteří lehkovážně riskují, snadno se necháte strhnout. Nebezpečí ztráty peněz si uvědomujete příliš pozdě a často nedáte na varování druhých. Harmonie a rovnováha na vás působí velice povzbudivě a kladně. Po citové stránce jste velice upřímní a stálí.

Pokračování 17 / 24

16–17

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste upřímní a nezáludní, máte pevné zásady. Neuznáváte stereotyp a konvenční pravidla. Stále něco vylepšujete a snažíte se vyniknout na poli pokroku a vědy. Snadno se necháte donutit k vyššímu pracovnímu nasazení. Odměna za práci vás zajímá až na poledním místě. Vaším kladem je vynalézavost a šikovnost.

Pokračování 18 / 24

17–18

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Máte velký přehled o všem, co vás zajímá, jste zdatní a výkonní a těší vás být ve středu zájmu. Pokud se vám v tomto směru nedaří, jste nešťastní a cítíte se nevyužiti. Pokud se dokážete realizovat, jste šťastní a velmi úspěšní.

Pokračování 19 / 24

18–19

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste intelektuálně nadprůměrně nadaní a schopní velice rychle se orientovat v situaci. Vaše výřečnost je nadprůměrná, stejně jako logická úvaha. Za své činy nesete vždy sami odpovědnost, jste sebekritičtí a své chyby se snažíte sami napravit.

Pokračování 20 / 24

19–20

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste trochu nevyrovnaní lidé, mnohdy osamocení. Vaše pracovitost je nadprůměrná, ale ne vždy jste pocitově odměněni za svou snahu. Snadno u vás převládne pocit osamocení a nepochopení. V rámci těchto negativních nálad jste nedůtklivý, vztahovační a jen málo kdo se s vámi domluví.

Pokračování 21 / 24

20–21

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste citliví na změny, hlavně ty nečekané. Jste dobrosrdeční, máte rádi kolektiv, hlavně dobře známých lidí, se kterými si rozumíte. Někdy pro svou seberealizaci volíte nevhodné prostředky. Ke svým přátelům jste laskaví a vstřícní. Nikdy neodmítnete, pokud vás někdo požádá o radu nebo pomoc.

Pokračování 22 / 24

21–22

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Jste tvořiví a cílevědomí, spolehliví a svědomití se schopností včas odhalovat problémy a nedostatky. Vaše snaživost a rozvaha jsou spojeny se všímavostí. Pokud narazíte na nějaký problém, který je nad vaše síly, tak bez zaváhání požádáte o pomoc.

Pokračování 23 / 24

22–23

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Vaším hlavním rysem je nedočkavost a přecitlivělost ke všemu nespravedlivému a negativnímu. Zvýšená negativní náladovost se projevuje náhlým přechodem od naprosté letargie až po nečekané výbuchy hněvu. Jste citově nestálí, ale pro své přátele byste se rozdali. Opravdových přátel však nemáte mnoho, protože se jen zřídka otevřete. Snažte se na skutečnost dívat realistickýma očima.

Pokračování 24 / 24

23–24

..
.. | Zdroj: shutterstock.com

Omezená citová stabilita a někdy nejistota a potlačovaná sebedůvěra ve vztahu dělají potíže. Své stavíte nad potřeby druhých lidí. Jste tvořiví a vynalézaví. Máte velmi rozvinutou fantazii, což kromě výhod přináší i podezřívavost a vztahovačnost. Pozor na žárlivé scény.