Gender pay gap neboli příjmová propast mezi muži a ženami je v ČR na 16,4 %.

Gender pay gap neboli příjmová propast mezi muži a ženami je v ČR na 16,4 %. Zdroj: iStock.com / Grafika: Kateřina Špičáková

Stejné schopnosti, jiná mzda. Co je pay gap a proč si za něj ženy nemohou samy?

Jsou jen lidé, kteří si dokážou vyhádat adekvátní plat, a lidé, kteří si ho vyjednat neumí, a potom brečí. Tato rétorika se často objevuje v diskuzi o platové nerovnosti mezi muži a ženami. Gender pay gap ale samozřejmě existuje a my si teď vysvětlíme, jak diskriminace v ohodnocení ženské a mužské práce vypadá v praxi..

Co je gender pay gap?

Termín gender pay gap, překládaný jako genderem podmíněná platová nerovnost nebo příjmová propast mezi muži a ženami, označuje průměrný platový rozdíl mezi pracujícími muži a ženami. Podle průzkumů jsou ženy obecně placeny hůře než muži, konkrétní rozdíly se liší podle zemí. V Česku se v roce 2023 gender pay gap (GPG) drží na 16,4 %.

Jaké jsou příčiny existence pay gapu?

Pay gap je fenomén, který vyrůstá z komplexního podhoubí znevýhodňování žen ve společnosti. Už na základní škole dochází k segregaci dívek a chlapců na základě genderových stereotypů: u dívek se předpokládá především slušné chování, případně úspěch v humanitních předmětech, u chlapců se naopak očekává zdatnost v logických a technických oborech.

Ženy obecně nejsou tolik podporovány v budování kariéry: stále jsou tlačeny spíše do rolí matek a pečovatelek (více viz druhá směna). Projevuje se to například dotazy typu „Kdy už se vdáš?“ či „Kdy už budeš mít dítě?“, které často poslouchají ženy ve věku kolem třiceti let. V případě, že mají muž a žena dítě, je to pořád častěji žena, kdo odchází ze zaměstnání na rodičovskou dovolenou, zatímco muž zůstává v práci.

Právě očekávání zaměstnavatelů, že zaměstnankyně odejdou na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou, případně že péče o rodinu bude ovlivňovat jejich pracovní výkon (například tím, že budou chtít zkrácený úvazek nebo častější home office), je jednou z hlavních příčin pay gapu. Důsledkem toho totiž je, že zaměstnavatelé mají tendence ženám nenabízet vyšší či vedoucí (a tedy lépe placené) pozice, a nedávají jim tak možnost postupovat po kariérním žebříčku.

Dalším důvodem, proč existuje pay gap, samozřejmě je i diskriminace vycházející z předsudku, že ženy jsou celkově méně schopné než muži. V neposlední řadě pak povolání, která bývají spojována spíše se ženami (typicky se to týká zdravotnictví, sociálních služeb či školství), jsou obecně hůře placená, protože nejsou považována za společensky prestižní.

3 knihy, díky kterým pochopíte problematiku pay gapu do hloubky

  • Claudia Goldin: Career and Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity. Nikdy v historii nebylo tolik vzdělaných žen, které chtějí (anebo musí) kloubit rodinný život s tím pracovním; podmínky pro to ale stále nejsou ideální. Letošní laureátka Nobelovy ceny za ekonomii ve své dva roky staré knize zkoumá cestu, kterou ženy za posledních sto let ušly v boji za ekonomickou rovnost. Jak jsme se jako společnost posunuli a v čem naopak stále zaostáváme?

  • Kolektiv autorů: The Gender Pay Gap: Equal Work, Unequal Pay. Velmi čtivý sborník propracovaných textů od renomovaných autorů, původně vydaných v The New York Times a zabývajících se diskuzí o pay gapu i tím, jak se naše chápaní tohoto fenoménu posunulo v posledních letech.

  • Evelyn Murphy: Getting Even: Why Women Don't Get Paid Like Men & What to Do About It. Evelyn Murphy je americká podnikatelka, politička a zakladatelka neziskového projektu W.A.G.E (Women Are Getting Even). Ve své knize na základě obšírného výzkumu do hloubky zkoumá projevy přímé i nepřímé diskriminace, již ženy zažívají v pracovním prostředí.

Máte rádi podcasty? Zkuste si poslechnout Pay Gap, ve kterém právnička a odborářka Šárka Homfray a kariérová poradkyně a lektorka Lucie Václavková diskutují o ženách v pracovním prostředí: o podmínkách, jaké mají, či překážkách, jež musí překonávat.

Tip navíc!