Příprava na topnou sezonu šetří peníze a chrání zdraví

22. listopadu 2016 • 14:23
 • Topná sezóna v Česku začíná během září a trvá přibližně do konce května. Všechna topidla -  radiátory, kotle nebo kamna - je třeba po půlročním odpočinku na další provoz řádně připravit. Víte jak na to?

 • Radiátory v domech s centrálním vytápěním

  Pokud bydlíte v domě s centrálním vytápěním (týká se to asi 2/5 českých domácností), je za kontrolu topné soustavy odpovědný správce objektu. Na vás zůstává, abyste se postarali o radiátory v bytě.

  „Obyvatelé bytových domů by měli před topnou sezónou zkontrolovat, zda dobře těsní či netečou radiátory a jakmile se začne topit, ohlídat si, zda hřejí, jak by měly. Případně je odvzdušnit povolením ventilu, ze kterého by posléze měla plynule odtékat voda. Vzduch v soustavě radiátorů může zapříčinit zvýšení spotřeby tepla až o čtvrtinu,“ přibližuje Kateřina Knihová ze společnosti Korado.

 • Krby, krbová kamna, kotle na pevná paliva

  Jste-li majiteli krbu či kotle na pevná paliva, ideální by bylo, abyste stav zkontrolovali už po sezóně. Jestliže jste tak neučinili, udělejte to nyní.

  „Kouřové slony a rošty demontujte a očistěte, nezapomeňte ani na spalinovou komoru, kterou pečlivě vyčistěte například pomocí ocelového kartáče.

  S kouřovody vám pomůžou speciální tvarovky. Kouřovody vyčistěte buď skrze čistící otvory, nebo kouřovody demontujte na jednotlivé kusy,“ radí Jakub Pavel, technický specialista společnosti HS Flamingo.

   

  Jak zkontrolovat topidlo:
  - Prověřte, zda není mechanicky poškozené
  - Ujistěte se, zda správně těsní
  - Ověřte správnou funkci všech pohyblivých částí 

  Důležité je zkontrolovat před sezónou komín. Nedbalost se zde rozhodně není na místě, protože v případě zanesení hrozí otrava oxidem uhelnatým. Komín by měl prohlédnout a pročistit kvalifikovaný kominík.

  Když se v komínu vytvoří velké množství sazí, mohou se vznítit a zapříčinit požár. Kontakt na svého kominíka vyhledáte například na webu Společenstva kominíků v ČR: www.skcr.cz, které sdružuje kominíky a revizní techniky z celé republiky.

 • Když topíte plynem

  Jedenkrát do roka má povinnost každý majitel plynového kotle zařízení nechat zkontrolovat kvalifikovaným technikem. Nepovažujte to za další legislativní výmysl. Chráníte tím zdraví své i svého okolí.

  „Největším nebezpečím je v případě špatně seřízeného plynového kotle unikání oxidu uhelnatého,“ upozornil energetický poradce Karel Srdečný ze společnosti EkoWatt. Oxid uhelnatý je zákeřný v tom, že nevydává žádný zápach.

  Nejčastěji příčinou jeho úniku bývá nedostatečné odvětrání plynových spotřebičů. Pobyt v místnosti, kde se ho nahromadí vysoké množství, vede k zdravotním problémům a v krajním případě až k udušení.

   

   „Servisní prohlídka plynového kotle zahrnuje řadu úkonů. Pracovník především zkontroluje funkce a stav přístroje, demontuje primární výměník, který vyčistí, případně vymění opotřebované nebo vadné dílce.

  V neposlední řadě prohlédne těsnost spojů plynového potrubí, zkontroluje odvod spalin a nastaví vhodný výkon,“ vyjmenoval Libor Hrabačka, technický ředitel společnosti Vaillant.

  Včasná kontrola plynového kotle chrání nejen vaše zdraví, ale také šetří peníze. Potvrzení o provedení servisní prohlídky je také např. podkladem pro reklamaci u výrobce, popř. pro pojišťovnu.

 • Jak ušetřit?

  Nejvíce tepelných úniků probíhá skrz okna. Ideální je proto mít kvalitní okna s vakuovanými skly. Pokud je nemáte, alespoň se co nejvíce pokuste utěsnit stará. Vyplatí se to! Totéž udělejte s dveřmi.

  Dejte pozor na škvíry pode dveřmi. Existují speciální prahy s těsněním, které jsou velmi efektivní. Tepelným ztrátám zamezí i žaluzie (ty venkovní navíc zabrání příchodu studeného vzduchu).

  Článek připravil časopis Bydlení Stavby Reality.

   

Autor: redakce
Jdi na homepage Zpět na začátek