Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč

Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč Zdroj: archiv firem

...
...
...
...
...
11
Fotogalerie

Spočítejte si vaše osudové číslo a zjistěte, v jaké oblasti vás čeká uznání!

Osudové číslo je důležitou složkou v našem životě, můžeme zjistit naše poslání a ponaučení, schopnosti nebo nadání. Pomůže nám ve věcech, které bychom na sobě měli zlepšit. Spočítejte si vaše osudové číslo pomocí vašeho data narození. 

Výpočet osudového čísla

Číslo osudu spočítáte z data narození jednoduše tak, že budete sčítat všechna čísla svého data narození tak dlouho, dokud nedostanete jednociferné číslo. Právě to je pak vaším osudovým číslem.

Příklad:

Pro jedince narozeného 1.1.1960 by výpočet osudového čísla vypadal takto:

1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 0 = 18

A dále:

1 + 8 = 9

Osudové číslo je tedy v tomto případě devítka.

Pokračování 2 / 10

Číslo osudu 1

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Jedničky se učí pomocí zážitků. Dosáhnou svého cíle pouze v případě, že se jim podaří uvést teorii do praxe. Akčnost a odvaha jsou od jedniček přímo vyžadovány. Dobuďte svět. Můžete a také to dokážete! Váš duch (rádce v cestě) předstihne všechny ostatní.

Pokračování 3 / 10

Číslo osudu 2

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Váhavost a nemožnost seberealizace pro vás znamenají ztrátu energie. Rozhodněte se proto ve svém životě pro určitý směr a držte se ho. Aby se vám dostalo uznání a abyste měli pocit, že jste výjimeční, snažte se pomáhat druhým a bojujte za ně. Milujete pocit, že jste potřební, a přitom se chcete líbit všem. Tento syndrom v sobě ukrývá plusy i minusy. Nezapomeňte prosadit také sami sebe!

Pokračování 4 / 10

Číslo osudu 3

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Trojka netouží jen po chvále a obdivu, ale především po opravdové lásce. Doufá, že ji získá prací. Neměla by ji ale pouze očekávat zvenčí, nýbrž také dávat. Trojky, nechte volný průběh svým pocitům. Nejen vaše vnější stránka je důležitá, ale také ta vnitřní. Najděte sami sebe, naučte se vyjádřit a realizovat.

Pokračování 5 / 10

Číslo osudu 4

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Čtyřky stojí nohama pevně na zemi a jistota je pro ně důležitější než jakékoli riziko. V životě mají zcela jasné úkoly se zřetelem na zaměstnání a okolí. Přemýšlejte nad svými utkvělými hlavními zásadami a uvolněte se, protože s tvrdohlavostí nedojde člověk příliš daleko.Vnitřní radost najdete tím, že odhodíte všechny své mentální zábrany a omezíte neustálé přemýšlení nad jistotami.

Pokračování 6 / 10

Číslo osudu 5

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Definicí čísla 5 je svoboda a komunikace. Pětky jsou temperamentní, k životu přistupují kladně a dokáží dobře vnímat svoje vnitřní pocity, a proto by se měly snažit jednat ve shodě s nimi, protože tato cesta vede k sebeurčení a přináší do života skutečnou svobodu. Jen díky spojení s vlastním já dosáhnete vytyčeného cíle.

Pokračování 7 / 10

Číslo osudu 6

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Šestky se umí prosadit, milují harmonii, svobodu, pravdu a spravedlnost. Dokážou velmi dobře odhadnout lidi a situace, jen se musí vyvarovat příliš unáhlených závěrů. Nesmyslné starosti stojí pouze vaši vlastní sílu, učte se především ze situací a událostí v rodině a čiňte svá vlastní rozhodnutí bez toho, aniž byste se museli ptát někoho na radu.

Pokračování 8 / 10

Číslo osudu 7

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Sedmička je číslem mystiky a naplnění života. Touží po tom, aby byli všichni v jejím okolí šťastni, ale zároveň bývá často uzavřena do sebe. Věřte svým snům a představám. Spoléhejte na svou intuici, tak dospějete k velké moudrosti. Vaše úkoly spočívají v překonání strachu ze samoty a selhání. Naučte se být sami sebou a necítit se přitom opuštěně, musíte cítit a vnímat sebe samé.

Pokračování 9 / 10

Číslo osudu 8

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Osmičky usilují o blahobyt a uznání, mají šťastnou ruku při spekulacích a finančních záležitostech a chtějí být perfektní jak u sebe, tak i v očích ostatních. Osmičky mají vysoká očekávání a chtějí ve svém životě získat hodně zkušeností, aby mohly postupovat dopředu. Žijte svou přirozenou silou a přestaňte manipulovat s ostatními. Překonejte své předsudky a snažte se postupovat trpělivě. Nemusíte mít všechno pod kontrolou!

Pokračování 10 / 10

Číslo osudu 9

...
... | Zdroj: shutterstock.com

Devítka je číslem univerzální lásky a jejím cílem je perfekcionismus a zdokonalování. Skutečné štěstí pociťují ve službách blízkým a mají více citu pro ostatní než pro sebe. Převeďte své sklony starat se o ostatní na sebe. Mějte se rádi! Cvičte se v trpělivosti a mějte před očima jasný cíl. Zacházejte sami se sebou s láskou a poslouchejte své tělo. Dopřejte si pauzu a ponořte se do vnitřního klidu.

Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč | Zdroj: archiv firem

Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.