Po milování jsou častěji smutné ženy.

Po milování jsou častěji smutné ženy. Zdroj: Shutterstock

Po milování jsou častěji smutné ženy.
2
Fotogalerie

Proč jsme po sexu smutní?

Má se za to, že milování přináší jen příjemné pocity, opak je však pravdou. Je spousta mužů i žen, kteří po milování zažívají stavy nespokojenosti, úzkosti a sklíčenosti. 

Nedávno zveřejněný australský výzkum tvrdí, že každá třetí žena ve sledované skupině přiznala po sexu negativní stavy. Dokonce i v odborné literatuře najdeme termín „postkoitální deprese“.

Tento druh deprese prý postihuje muže i ženy, a to jak po pohlavním styku, tak dokonce i po masturbaci. Co je však na celé problematice nejzajímavější, že tyto stavy jsou popsány i po úžasném sexuálním zážitku končícím naprosto dokonalým vyvrcholením. Nasnadě je tedy vysvětlení, že postkoitální deprese pramení přímo z orgasmu.

Silné emoce se prostě navzájem vystřídají. Že by tedy skutečně platilo Aristotelovo známé rčení, že po souloži je každý tvor smutný?

Nedávno jsem měla v ordinaci ženu, která popisovala, jak po souloži s milencem, kdy prožívá naprosto úžasný orgasmus, pláče. Je jí to prý velmi nepříjemné, protože tím znejisťuje partnera, a nedovede si tento stav nijak rozumově vysvětlit. Doma s manželem se jí to nikdy nestává, jenže s ním orgasmus většinou nemívá a také ho často předstírá.

Pokračování 2 / 4

Příčinou těchto stavů může být nejen uvolnění těla po orgasmu a s tím související uvolnění emocí, což se může projevit třeba právě slastným pláčem, ale také psychika, která vyvolává rozladění. To pramení třeba z prostých výčitek svědomí. Náramně si užijete, ale pak se prostě nemůžete zbavit pocitu, že jste to vlastně dělat neměli.

Pocity viny a frustrace bezprostředně po sexu mohou pramenit také ze způsobu výchovy a náboženských či jiných morálních vlivů.

Po milování jsou častěji smutné ženy.
Po milování jsou častěji smutné ženy. | Zdroj: Shutterstock

Jeden muž mi v ordinaci popisoval depresivní náladu, která ho přepadla několik sekund po ejakulaci. Mluvil o situaci, kdy byl v baru, kde se seznámil s dívkou, kterou si ještě ten večer přivedl domů. Po souloži jako by mu spadly brýle a vedle sebe viděl něco, co vidět nechtěl. Důvodem jeho rozladění byl pravděpodobně fakt, že atraktivita, podle níž si muž vybírá v rámci krátkodobých sexuálních strategií svou partnerku, stoupá s postupující noční hodinou.

Pokračování 3 / 4

Atraktivita ženy, pokud by byla hodnocena známkou od jedničky do pětky jako ve škole, je na začátku večera třeba na čtyřce, v jeho půli již na trojce a těsně před zavíračkou skoro na jedna méně. Výzkumy však ukazují, že pokud večer pokračuje a muž si takovou ženu odvede domů, přibližně osm sekund po ejakulaci ji znovu hodnotí jako na začátku večera - tedy na čtyřku, přičemž s takovou ženou by si pravděpodobně nikdy nic nezačal. Jeho rozladění v tomto smyslu tedy může být pochopitelné.

Se smutkem a pocitem zklamání po sexu se častěji setkávají ženy než muži.

Příčinou je prostý fakt, že neprožily orgasmus. Zde v psychice ženy pracují dva obranné mechanismy -jedním je agrese, projevující se třeba naštváním, druhým pak stažení se a smutek, někdy provázený pocity beznaděje a bezvýchodnosti.

Smutek po úžasném orgasmu však vědci stále nedokážou vysvětlit. Roli při jeho vzniku mohou hrát genetické faktory, negativní zkušenosti, hormonální vlivy, psychické důvody a spousta dalšího. Že bychom prožívali stejné pocity, jako když dojíme oblíbené jídlo a kdoví, kdy bude další? Nebo nás tímto mechanismem příroda chrání, abychom se neusouložili k smrti?

Pokračování 4 / 4

Postkoitální negativní nálady popisuje až deset procent žen, naštěstí u mnohých se nejedná o poruchu podobnou poporodnímu blues, ale o špatný výběr partnera nebo o špatnou partnerskou komunikaci o sexuálních otázkách. Mluvte tedy se svým partnerem o tom, co se vám líbí, naučte ho vás milovat, prožívejte s ním úžasné orgasmy a staňte se v jeho očích krásnými. Když přesto budete po souloži plakat, pak jen slzy štěstí.

Článek připravil časopis Moje psychologie.

Doporučujeme

Načíst další články