Pomáháme druhým s láskou

Pomáháme druhým s láskou Zdroj: istock.com

10 důkazů, že pomáhat přináší štěstí

Všichni máme alespoň trochu altruismu zakořeněno v srdci. Jen si vzpomeňte na pocit, když někomu nezištně pomůžete, odměnou vám nejsou hory peněz ani nové auto, ale něco mnohem víc. Úsměv, šťastný pohled člověka, kterého máte rádi, a takový ten zvláštní pocit na srdci. Ano, pocit štěstí, tak proč si ho neznásobit. Zkuste to.

Tím, že pomáháte druhým, děláte vlastně mnohé pro sebe. Namítnete, že nemáte tolik peněz, abyste štědře obdarovala charitu. Peněženku nechte schovanou, někdy postačí jen darovat hezká slova, strávený čas a pomoc.

Protože kdo pomáhá,

… cítí se skvěle

Proces pomáhání má vliv na naše tělo. Studie ukazují, že když lidé podporují charitu, aktivněji probouzí limbický systém, což je část mozku zodpovědná za pocity odměny. Mozek uvolňuje chemické látky, díky kterým se cítíte dobře, a vybízí vás, abyste vykonala více dobrých skutků. Tak proč ne?

… zvyšuje si sebevědomí

Každý má svého vnitřního kritika, který mu neustále připomíná, co neumí, co nemá, co by měl…? Sebevědomí klesá. Ale u lidí, kteří se věnují dobrovolnictví, bylo zjištěno, že oplývají vyšší sebeúctou a jsou celkově ve větší pohodě. Odborníci vysvětlují, že je to tím, že si zvyšují pocity sociální sounáležitosti, a tím si posilují své sebevědomí. Takže čím častěji se poskytování pomoci věnujete, tím větší jistotu v sebe sama si budujete.

… má pevnější přátelství

Tím, že na svého přítele v nouzi nezapomenete a jste ochotna mu pomoci, i když to někdy není jednoduché, posilujete tím vzájemné pouto. Co už máte se svými přáteli za sebou? Vzpomeňte na situace, kdy jste si byli oporou. Dle studií Národního institutu zdraví, když pomáháte druhým, vydáváte pozitivní vibrace a přispíváte k dynamice vztahu a upevňujete svá přátelství.

… je pozitivnější

Mít pozitivní vliv na někoho pomáhá změnit pohled na svět a na vlastní postoje. Odborníci říkají, že vykonávání skutků laskavosti zlepšuje náladu a člověk se stává optimističtější a pozitivnější.

… mění svět k lepšímu

Lidé, kteří se podílejí na dobrovolnické práci, cítí větší empatii než ti, kteří nepomáhají. Podle průzkumu United Health Group 96 % lidí, kteří se v posledních 12 měsících dobrovolně angažovali, uvedlo, že dobrovolnictví je podporuje v jejich cílevědomosti. Nebojí se měnit věci.

… má větší pocit sounáležitosti

Ať už jste součástí dobrovolnické organizace nebo pomáháte jen blízkým, kdy například poskytujete rady, tak či tak u všech vytváříte vyšší pocit komunity. "Činnosti typu tváří v tvář, jako je dobrovolná práce v drop-in centru, mohou pomoci snížit osamělost a izolaci," tvrdí Nadace pro duševní zdraví.

… lehce nachází vnitřní klid

Je-li pomoc druhým součástí vašeho života, dokážete si snadněji vyčistit hlavu. Ve studii United Health Group 78 % lidí uvedlo, že jim činnosti, jimiž pomáhají druhým, usnadňují snížit stres a dokážou se s ním lépe poprat. Byli také klidnější než lidé, kteří se nezúčastnili dobrovolnické práce.

… je vděčný

Pomáhat ostatním vám poskytuje náhled na vaši osobní situaci a učí vás, abyste si cenila toho, co máte. Nadace Global One popisuje dobrovolnictví jako způsob, jak podporovat hlubší smysl pro vděčnost, díky němuž si uvědomujeme, co vlastně máme.

…umí pomoct i sobě

Pomoc druhým vás může naučit pomáhat sám sobě. Pokud jste prožila těžké časy nebo se topíte v depresích, je podle výzkumu Univerzity v Texasu dobrovolnická práce „aktivizujícím lékem“, jak se vzchopit a najít sílu se s problémy vypořádat.

…dokáže inspirovat ostatní

Láska je nakažlivá a podle studie psychologů z Kalifornské univerzity v Los Angeles a Univerzity v Cambridge ve Velké Británii když vidíme, že někdo jiný pomáhá jinému člověku, vytváří to v nás touhu udělat něco podobného a chceme pomáhat. Tak co se stát dobrým příkladem.