Nová práce

Nová práce Zdroj: shutterstock

Chci novou práci. Jak dát výpověď?

Všichni toužíme po práci, která nás bude bavit. Vždy je to o změně. Poradíme, jak se správně podává výpověď. Nalezení nového džobu už je na vás.

1. Ve zkušební době

Nejjednodušší. Postačí, abyste svůj úmysl odejít oznámili nadřízenému a personálnímu oddělení předali výpověď písemně. Následující den už ani nemusíte chodit do práce.

2. Mimo zkušební dobu

Skočte za nadřízeným a vysvětlete mu své důvody. Sluší se i domluvit na jasně stanoveném postupu odchodu ze zaměstnání – hlavně pak na jeho přesném termínu.

3. Výpověď je třeba napsat

Pozornost věnujte písemné formě a konečnému dni ukončení pracovního poměru. Při jeho stanovení je třeba zohlednit i dny nevyčerpané dovolené, které si buď můžete nechat proplatit, anebo je vyčerpat. Ve výpovědi lze uvést důvod, který vás k odchodu vede, ale není to povinnost.

4. Schází-li důvěra, chceme kopii

Pokud osobně podáváme výpověď, předáme zaměstnavateli námi podepsaný originál. Zaměstnavatele požádáme o potvrzení kopie, kterou si sami připravíme. Z potvrzení musí být zřejmé, kdo výpověď za zaměstnavatele převzal, kdy se tak stalo, datum a podpis.

5. Jen hňup bouchá dveřmi

Dělejte svou práci dobře až do konce. Nikdy nevíte, kdy se s šéfem nebo kolegy v budoucnu pracovně setkáte. Sluší se i rozloučit s kolegy a poděkovat jim za spolupráci. A třeba nechat na sebe kontaktní údaje.

6. Když už je to hrozné

Zaměstnavatel vám neplatí řádně a včas? Zákoník práce stanovuje, že každý, kdo nedostane mzdu nebo plat do patnácti dní po uplynutí období splatnosti (kalendářní měsíc následující po měsíci, kdy byla práce vykonána), může dát okamžitou výpověď. Kromě dlužné mzdy má zaměstnanec i nárok na náhradu mzdy ve výši dvou průměrných měsíčních výdělků. Což ale ne vždy znamená, že se jich v praxi vždy a jistě domůže.

Článek připravil časopis ForMen.