s

s Zdroj: archiv

Otestujte se: Jak funguje váš mozek?

Jste kreativní a emotivní člověk, nebo spíše analytik a milovník logiky? Záleží na tom, jaká u vás domunije hemisféra. Každá půlka mozku má na starosti něco jiného. Pravá je zodpovědná za city, emoce, obraznou a symbolovou představivost, prostorové a časové vnímání, orientaci, fantazii, imaginaci a kreativitu. Levá zase za logiku, analytické, matematické a pojmové myšlení, verbální myšlení a jazyk, praktické tvoření, strategii a podobně. Která dominuje u vás? Zjistěte to v testu. 

1. Podívejte se na obrázek níže. Co vidíte?

s
s | Zdroj: archiv

2. Zaměřte se na následující obrázek a rychle odpovězte: Které schody budete používat k cestě nahoru, a po kterých půjdete dolů?

s
s | Zdroj: archiv

3. Na obrázku je mužská hlava. Stopněte si, za jak dlouho ji najdete.

s
s | Zdroj: archiv

4. Dívka na obrázku se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček?

s
s | Zdroj: archiv

Vyhodnocení obrázku č. 1

Studie prokázaly, že děti vidí delfíny, prostě proto, že je erotická komunikace páru ani nenapadne, delfín je pro ně bližší asociace.

s
s | Zdroj: archiv

Poznámka: Pokud potřebujete více než 3 sekundy, abyste v obrázku viděli delfíny, pak je erotika v popředí vašeho zájmu.

Vyhodnocení obrázku č. 2

Většina lidí, kteří vidí tento obrázek, má tendenci stoupat po schodech vlevo a jít dolů po pravém schodišti. Je pravděpodobné, že tuto reakci ovlivňuje západní způsob čtení zleva doprava. Ti, kdo jsou zvyklí zprava doleva, mají tendenci odpovědět opačně.

s
s | Zdroj: archiv

Vyhodnocení obrázku č. 3

Pokud se vám podařilo najít člověka do 3 sekund, máte pravou část mozku mnohem vyvinutější, než je obvyklé. Pokud jste ho našli za 1 minutu, pravá část mozku je průměrně vyvinutá. Pokud jste potřebovali více než 1 minutu, aby ho našli, pravá část mozku je pomalá.

s
s | Zdroj: archiv

Vyhodnocení obrázku č. 4

Pokud vidíte dívku, která se otáčí ve směru hodinových ručiček, pak více používáte pravou hemisféru mozku. Pravá hemisféra reprezentuje lidi s uměleckým talentem. Levá hemisféra je spojena s racionalismem a obecně matematickým myšlením. Pokud vidíte oba směry otáčení, budete pravděpodobně mít velmi vysokou úroveň IQ. Kdokoli je schopen vidět oba směry otáčení, má v rovnováze analytický a tvůrčí přístup.

s
s | Zdroj: archiv