Otestujte se: Jak funguje váš mozek?

Jste kreativní a emotivní člověk, nebo spíše analytik a milovník logiky? Záleží na tom, jaká u vás domunije hemisféra. Každá půlka mozku má na starosti něco jiného. Pravá je zodpovědná za city, emoce, obraznou a symbolovou představivost, prostorové a časové vnímání, orientaci, fantazii, imaginaci a kreativitu. Levá zase za logiku, analytické, matematické a pojmové myšlení, verbální myšlení a jazyk, praktické tvoření, strategii a podobně. Která dominuje u vás? Zjistěte to v testu. 

1. Podívejte se na obrázek níže. Co vidíte?

2. Zaměřte se na následující obrázek a rychle odpovězte: Které schody budete používat k cestě nahoru, a po kterých půjdete dolů?

3. Na obrázku je mužská hlava. Stopněte si, za jak dlouho ji najdete.

4. Dívka na obrázku se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček?

Vyhodnocení obrázku č. 1

Studie prokázaly, že děti vidí delfíny, prostě proto, že je erotická komunikace páru ani nenapadne, delfín je pro ně bližší asociace.

Poznámka: Pokud potřebujete více než 3 sekundy, abyste v obrázku viděli delfíny, pak je erotika v popředí vašeho zájmu.

Vyhodnocení obrázku č. 2

Většina lidí, kteří vidí tento obrázek, má tendenci stoupat po schodech vlevo a jít dolů po pravém schodišti. Je pravděpodobné, že tuto reakci ovlivňuje západní způsob čtení zleva doprava. Ti, kdo jsou zvyklí zprava doleva, mají tendenci odpovědět opačně.

Vyhodnocení obrázku č. 3

Pokud se vám podařilo najít člověka do 3 sekund, máte pravou část mozku mnohem vyvinutější, než je obvyklé. Pokud jste ho našli za 1 minutu, pravá část mozku je průměrně vyvinutá. Pokud jste potřebovali více než 1 minutu, aby ho našli, pravá část mozku je pomalá.

Vyhodnocení obrázku č. 4

Pokud vidíte dívku, která se otáčí ve směru hodinových ručiček, pak více používáte pravou hemisféru mozku. Pravá hemisféra reprezentuje lidi s uměleckým talentem. Levá hemisféra je spojena s racionalismem a obecně matematickým myšlením. Pokud vidíte oba směry otáčení, budete pravděpodobně mít velmi vysokou úroveň IQ. Kdokoli je schopen vidět oba směry otáčení, má v rovnováze analytický a tvůrčí přístup.