Čtení z ruky: Jakou budoucnost vyvěštíte z čar v dlani?

Ruce můžou vyprávět spoustu příběhů, a i když tomu možná nebudete věřit, dlaně můžou podat i překvapivě přesné informace o tom, jací jste, jaký osud vás čeká nebo jaké jsou vaše silné a slabé stránky. Pravdou je, že nic není stoprocentní, ale čáry a útvary ve vašich dlaních nastíní různé cesty, možnosti a záleží jen na vás, jak s nimi naložíte. Co o vás říkají čáry ve vaší dlani?

Dlouho jsem žila v domnění, že čím delší tahle čára, tím delší život mě čeká. Jak ale říká chiromant David Barett, velikost oblouku, jeho směr, výraznost a případná přerušení jsou mnohdy významnější než délka linie.

Čára života vypovídá spíše o vitalitě, životní náplni a elánu, nikoli o délce. Velkou roli hraje nepřerušovanost. Hluboká a jasná linie informuje o menším počtu životních překážek, mělká a málo zřetelná zase naopak. Čára vypovídá i o zdraví a schopnosti čelit životním situacím. Silná čára o vás říká, že jste bojovník, mělká prozrazuje náchylnost k nemocem.

Začíná přibližně mezi ukazováčkem a palcem a na začátku bývá spojená s linií hlavy. Široce vedená čára naznačuje, že máte srdečnou a extrovertní povahu, a taky to, že jste smyslní. Linie obcházející Venušin pahorek znamená zdravý přístup k sexualitě a citům.

Linie srdce

Linie srdce je horní ze dvou přibližně horizontálních čar, které vedou v horní polovině dlaně. Tahle čára vypovídá o fyzickém zdraví srdce, ale taky o citech a emocích.

Linie, která končí pod ukazováčkem, signalizuje loajalitu, ale taky vlastnické sklony. Pokud končí na Apollonově pahorku, může to značit, že jste nerealističtí v citových záležitostech. Pokud ale linie končí mezi prostředníkem a ukazováčkem, jste naopak velcí realisté. Silná a výrazná linie naznačuje citovou vyrovnanost a sebedůvěru, málo zřetelná čára hovoří o nejistotě a horším navazování vztahů.

Máte širokou mezeru mezi čárou srdce a počátky prstů? Pak jste velkomyslní, štědří a ohleduplní. Úzká mezera zase říká, že budete asi sobečtí a vypočítaví. Linie srdce taky napoví, jaký typ milence budete – čára, která se stáčí nahoru, svědčí o tom, že jste v sexu spíše praktičtí, rovná linie říká, že milujete romantiku a rádi se oddáváte sexuálním fantaziím. Zakřivená čára označuje aktivní osobnost s dominantním přístupem k sexu, rovná čára symbolizuje obvykle pasivnost.

Je spodní ze dvou přibližně horizontálních linií, které leží v horní části dlaně. Odhalují míru vašeho intelektu a přístup k intelektuálním problémům. Dost často bývá spojená s čárou života – pokud spolu splývají, mohou označovat nedostatek sebevědomí.

Pokud jsou obě čáry od sebe oddělené širokou mezerou, vypovídají o vysoké míře sebevědomí. Dlouhá čára hlavy svědčí o vysoké inteligenci, flexibilitě a šíři intelektuálních zájmů. Krátká linie značí, že budete spíše praktičtí.

Výrazná linie napovídá, že se umíte soustředit a máte dobrý přístup k řešení problémů. Mělká linie značí nedostatečnou koncentraci. Rovná linie značí analytické schopnosti, zakřivená rozvinutou intuici. Vidlicovité zakončení (známé jako spisovatelská vidlice) odhaluje literární talent

Čára osudu

Vede obvykle nahoru prostředkem dlaně, někdy začíná u zápěstí a směřuje k pahorkům prstů. Ukazuje, jaké vnější vlivy mohou působit na váš život. Určitě se ale nemusíte děsit – tahle čára nepředurčuje ani nepředpovídá osud. Pouze prozradí, do jaké míry můžete být různými vnějšími vlivy ovlivněni.

Někteří lidé ani čáru osudu nemají – údajně jsou to ti, kteří drží osud pevně ve svých rukou. Jinak tahle čára obvykle naznačuje, jestli jste s průběhem života spokojeni nebo nespokojeni, odráží míru vašich úspěchů – a to i ve vztahu k vašim přáním. Silná linie znamená, že máte kontrolu nad svým životem, slabá naznačuje, že se vám vymyká z rukou.

Linie osudu, která začíná na linii života, poukazuje na těsné rodinné svazky v dětství. Čára končící na pahorku Jupitera naznačuje, že máte možnost získat v životě významné postavení. Končí-li na Apollonově pahorku, asi budete umělecky úspěšní, konec linie na Merkurově pahorku znamená zase podnikatelské úspěchy. Přerušovaná čára znamená zlomy v kariéře.