Šárka Maixnerová

Informace vnější a vnitřní

Mnoho let spolupracovala na dokumentárním cyklu hodinových portrétů „Příběhy slavných“. Spoluvytvářela publicistický cyklus „Infiltrace“ – v Česku vznikly příběhy Já, bezdomovec“, „Já, prostitutka“, Já, starožitník a „Já, ošetřovatelka“, kde se osobně účastnila odhalení nezákonných praktik v zařízeních pro postižené.

Je autorkou a vedoucí projektu docusoap Život se smrtí (o umírání a paliativní péči v Česku).I díky tomuto seriálu se otevřela společenská diskuse na téma hrazení paliativní péče pojišťovnami.

Aktuálně připravuje pokračování cyklu Infiltrace Obchod se zdravím, který opět rozpoutal celospolečenskou diskuzi na téma šarlatáni mezi námi, a odkryl otřesné praktiky v terapeutickém institutu AKTIP.

Přednáška: Informace vnější a vnitřní

O rozdílu mezi informacemi, které nám dávají respondenti a o realitě, kterou odkrývá infiltrace. Novináři a dokumentaristé jsou pod stálým tlakem pozměňování reality ze strany respondentů. Nejsou neomylní, i když ověřují do morku kosti, ale nemohu být ani paranoidní. Kde je hranice mezi pravdou a příběhem a jakými prostředky se dobrat k podstatě sdělení?

www.facebook.com/sarka.maixnerova @sarkamaixnerova