Helena Máslová

Základy psychosomatiky - Body and mind conection

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíněa posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí.

Přednáška: Základy psychosomatiky - Body and mind conection

Motto: „Co pohne duší, pohne i tělem.“

Podstata psychosomatické terapie. Interdisciplinární přístup, spolupráce s ostatními obory (psychokardiologie, psychogastroenterologie, psychogynekologie, atd.). Psychosomatický a somatopsychický okruh. Rodinný energetický systém. Společenské vlivy (každá sociální skupina má své nemoci) Kvalita života jako terapeutický cíl

www.psychosomatic.cz