Diskriminační návrh na úpravu ústavy.

Diskriminační návrh na úpravu ústavy. Zdroj: iStock.com

Diskriminační návrh na změnu ústavy: Kdo v Česku opravdu nechce rovnost manželství?

Pro spoustu neheterosexuálních lidí je dnes uzákonění manželství stejnopohlavních párů otázkou uznání. Bylo by to důležitým signálem, který by dal jasně najevo, že nejsme lidmi druhé kategorie, ale že máme stejná práva jako ostatní, a to včetně práva vstoupit do manželského svazku, pokud o to stojíme.

Minulý týden se ale několik poslanců rozhodlo, že žít ve společnosti, kde jsou si lidé před zákonem rovni, rozhodně nechtějí, a předložilo návrh na změnu ústavy, která by v ní zakotvila manželství jako svazek muže a ženy. Zní to složitě, ale pod balastem plků o „ochraně rodiny a rodinného života“ se skrývá prostě jen snaha maximálně ztížit podmínky pro uzákonění manželství pro gay a lesbické páry. Teď i do budoucna.

TIP NA VIDEO: Na názor na manželství pro všechny jsme se ptaly několika hvězd na KVIFF. Co si o tom myslí?

Video placeholde

Celkem padesát čtyři volených zástupců a zástupkyň – 28 z koalice, která o sobě v předvolební kampani tvrdila, že povede Česko na Západ – teď dělá vše pro to, abychom mířili na Východ. Do party mezi země jako Rusko, Bělorusko, Polsko nebo Maďarsko, které přesně takové úpravy ve svých ústavních pořádcích už mají. Země, které nejsou zrovna ukázkami právních států a výspami spokojeného života a dodržování lidských práv.

Ráda bych reagovala na některé z argumentů předkladatelů, ale reálně s žádnými nepřišli. Zato jejich důvodová zpráva, ve které svůj návrh obhajují, je velmi šťavnatý materiál. Neprošla by ani jako školní referát, natož jako důležitý podpůrný dokument pro návrh na změnu Listiny základních práv a svobod.

Najdete tam třeba takové špeky, jako překroucená slova americké psycholožky Charlotte J. Patterson, z jejíž přelomové práce z 90. let si naši „experti“ vypůjčili právě formulaci teze, proti které se psycholožka vymezuje, a tu použili jako jeden z důvodů pro změnu ústavy. Štípněte mě. 

Za zmínku stojí také manipulativní použití vědeckého článku profesora ekonomie Davida C. Ribara Why Marriage Matters for Child Wellbeing, na který se předkladatelé několikrát odvolávají v souvislosti s výchovou dětí. Profesor Ribar na to konto vzkázal, že je tím hluboce zklamán a od takového užití se distancoval.

My vás nediskriminujeme, my jen chceme, abyste se nemohli brát

Asi nejvíc k smíchu (a k pláči zároveň) je potom jedna celá pasáž příznačně nazvaná Návrh je nediskriminační. Tam probíhá asi ta největší argumentační akrobacie, kde si autorstvo přinejlepším lže do kapsy. Celé mi to hodně připomíná scénu z Mr. Beana, kde se Rowan Atkinson snaží nastartovat auto koštětem a řídit ho ze střechy pomocí provázků.

Některé další pasáže v důvodové zprávě jsou dle zjištění Deníku N navíc vykopírované ze starého dokumentu katolického spolku Aliance pro rodinu, který posledních pár let vystupuje pod pláštíkem „ochrany tradiční rodiny“ a jehož členové a členky potichu posilují svůj vliv na vládu. Na ministerstvu práce a sociálních věcí spolek funguje v pracovní skupině Koncepce rodinné politiky. Sama předsedkyně spolku Jana Jochová Trlicová je asistentkou poslance za ODS a další člen, Jan Gregor, konzultuje na ministerstvu spravedlnosti záležitosti kolem rodinného a občanského práva.

Aby toho nebylo málo, arogance, s jakou jeden z předkladatelů tohoto upoceného návrhu odpověděl na otázku ohledně přešlapů ve zbastlené důvodové zprávě, přesahuje veškeré meze únosnosti. Na dotaz, jak je možné, že obhajují svůj návrh překroucenými výsledky starých studií a manipulují vědecké články, odpověděl Marek Výborný z KDU-ČSL, že to psal jeden z jeho asistentů a že on nad ním nestál. Štípněte mě podruhé.

Rovné manželství je hrozbou – pro nerovnost

Takže čí návrh to vlastně je? Kdo se na něm podílel a kdo tedy doopravdy v Česku nechce manželství pro stejnopohlavní páry? Jsou to latentní, nevyoutovaní obdivovatelé krutých autokratických režimů? Nebo lidé, kteří se zhlížejí v zemích, kde politická reprezentace zasahuje do životů lidí jen tak, z rozmaru, bez společenské poptávky? Nebo snad užiteční idioti?

Spisovatelka a historička Rebecca Solnit ve své eseji In Praise of The Threat píše velmi trefně, že rovnost manželství opravdu je hrozbou, ale právě pro nerovnost, a pokračuje, že uzákonění sňatků pro stejnopohlavní páry je dobré pro všechny, kteří si rovnosti váží a je pro ně přínosná.

A proto když vidím, co předvádějí poslanci Výborný, Benda, Válek, Juchelka, Dufek a ostatní, kteří jejich návrh podpořili, musím se ptát, proč to vlastně dělají? Proč jsou ochotní investovat tolik energie do toho, aby lidem, jako jsem já, ukázali, že podle nich nemají nárok na rovnoprávnost? Oni sami to pravděpodobně nevědí – anebo jejich skutečná motivace vyjde na světlo až časem.

Ráda bych si myslela, že se touhle přehlídkou absolutní nekompetence zdiskreditovali a jejich návrh nemá šanci projít, protože každý slušný člověk, který má mozek a svědomí, od toho dá ruce pryč. Ale v téhle zemi je možné úplně všechno.