.

. Zdroj: Mattel Czech Republic

Barbie ukazuje cestu ke šťastné budoucnosti našich dětí

Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím roku. Radost, která se u stromečku objeví v dětských očích, je k nezaplacení. Někdy ji ale kalí obavy, že se našim milovaným nedokážeme kvůli nejrůznějším povinnostem ve sváteční dny dost věnovat. S panenkou Barbie ale na všechny tyto starosti můžeme zapomenout: je to pro děti ta nejlepší společnice, díky níž stráví jedinečné chvíle, které jim navíc pomohou rozvinout jejich schopnosti tak, aby prožily co možná nejspokojenější život. A vystačí si samy, nepotřebují naši nepřetržitou pozornost. Potvrzují to závěry nedávno publikovaného výzkumu.

Barbie a přední neurovědci z Cardiffské univerzity prováděli v uplynulých 18 měsících společně rozsáhlou studii, jež poprvé v historii pro zkoumání účinků hry s panenkami využívala neurozobrazovací techniky. Závěry tohoto výzkumu byly nedávno zveřejněny v prestižním vědeckém časopise Frontiers of Human Neuroscience. Čerstvě získané poznatky, které tým špičkových odborníků v čele s dr. Sarah Gerson publikoval pod názvem Přínosy hry s panenkami podle neurovědy, jsou zajímavé z mnoha důvodů, a nejen pro rodiče. Zásadním poselstvím výzkumu je, že hraní s panenkami aktivuje oblasti mozku, které dětem umožňují získávat a prohlubovat dovednosti ke zpracování sociálních informací, jako je empatie. Klíčové je též zjištění, že i samostatná hra má pro životy našich nejmenších nesmírně pozitivní význam.

.
. | Zdroj: Mattel Czech Republic

„Naše výzkumná skupina nyní prokázala, že i když si dítě hraje s panenkami samo, funguje jeho mozek podobně, jako kdyby bylo v interakci s dalšími lidmi. Hraní s panenkami může pomoci dětem nacvičit si sociální interakce a umožnit jim rozvíjet empatii a sociální dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich budoucí úspěch ve společnosti. Věříme, že toto zjištění přinese trochu uklidnění rodičům, kteří mají obavy o sociální a vědomostní rozvoj svých dětí,“ říká dr. Sarah Gerson, uznávaná odbornice zabývající se vývojovou psychologií.

.
. | Zdroj: Mattel Czech Republic

Toto ujištění z úst těch nejpovolanějších je pro nás rodiče jako dar z čistého nebe. V každodenním kolotoči, ale i ve svátečních okamžicích, které chceme pro své milované přichystat co nejpříjemnější, neustále řešíme celou řadu úkolů. Ve všedních dnech je to práce, domácí výuka, péče o domácnost. O svátcích se zase přidává starost, zda jsme na něco nezapomněli a jestli vše proběhne podle našich představ a jestli budou příbuzní spokojení. Často proto necháváme naše nejmenší, aby si hrály samy, ale hlavou se nám u toho honí spousta otázek: Dávám svému dítěti správné hračky, které mu pomohou v učení? Je v pořádku, když dítě nechávám, aby si hrálo samo? Co se mu honí hlavou, když si hraje? Nepřichází v této zvláštní době o zásadní příležitosti sociálního rozvoje?

.
. | Zdroj: Mattel Czech Republic

Proto je tak úlevné zjištění, že i samostatnou hrou s panenkami si děti procvičují dovednosti, které využijí při hře s kamarády a v rámci dalšího fungování ve společnosti. Výzkum britských vědců totiž jako první přináší důkazy, že i hra „jako“, když se děti do jedinečného světa fantazie vydávají samy, má pozitivní přínos pro jejich zdravý rozvoj. Díky hře s panenkou Barbie pak dovedou pochopit, proč se někdo chová určitým způsobem, poznávají jeho potřeby a využívají tyto informace, aby si naplánovaly vlastní kroky a byly schopny a ochotny s ostatními dobře spolupracovat. Lepší chápání druhých a jejich emocí při skupinové práci poté využijí při řešení konfliktů. Poznávání ostatních a zjišťování, co vědí a co si myslí, dětem pomáhá rozpoznat, komu mají věřit a koho se ptát, když potřebují s něčím pomoci nebo chtějí zjistit více informací. Všechny tyto dovednosti společně jim poté pomáhají dětem zlepšovat se a učit se ze vztahů.

Porozumění a empatie představují nezbytné dovednosti pro budování lepší budoucnosti a u dětí jsou klíčovými předpoklady, aby z nich mohli vyrůst ohleduplní občané, vůdčí osobnosti, učitelé a rodiče příští generace. Barbie je proto při cestě ke šťastnému a naplněnému životu tou nejlepší průvodkyní.