Víte, co je intersekcionální feminismus?

Víte, co je intersekcionální feminismus? Zdroj: iStock.com / Grafika: Kateřina Špičáková

Diskriminace má vrstvy: Co je intersekcionalita a proč je pro feminismus důležitá?

Když se vás někdo zeptá, co je to feminismus, pravděpodobně odpovíte, že je to hnutí bojující za rovnoprávnost pohlaví. Ale protože žijeme v komplexním světě, kde jedna věc souvisí s druhou, není to tak snadné – proto je důležité v rámci feminismu mluvit o interesekcionalitě. Co to přesně znamená?

Co je intersekcionalita?

Intersekcionální teorie se zabývá studiem systému vícenásobné diskriminace. Pojem intersekcionalita poprvé použila americká právnička, profesorka a obhájkyně lidských práv Kimberlé W. Crenshaw na konci 80. let minulého století.

V podstatě jde o to, že žádný člověk na světě, který zažívá diskriminaci, tuto diskriminaci nezažívá pouze na základě jednoho rysu. Nejčastěji se vrství diskriminace na základě pohlaví a rasy, případně na základě pohlaví a věku. Může se ale přidat i znevýhodňování na základě sexuální orientace, třídy, vzdělání nebo zdravotního omezení.

Proč je intersekcionalita důležitá pro feminismus?

Pokud ve společnosti chceme odbourat nespravedlnosti a nerovnosti, musíme nejprve pochopit, že diskriminace lidí nebo skupin nepramení vždy jen z jedné věci. Existuje komplexní systém útlaku; různá znevýhodnění se na sebe nabalují, sčítají se či násobí, a proto je potřeba je studovat a řešit společně, nikoliv odděleně.

Pokud vedle sebe postavíme osmnáctiletou Romku ze sociálně slabé rodiny, třicetiletou matku dvou malých dětí a pětašedesátiletou vdovu se zdravotními problémy, životní zkušenost s diskriminací každé této ženy se bude lišit. Intersekcionalita připomíná, že tyto rozdíly je potřeba zohledňovat, a zároveň je chápat ve vzájemných souvislostech. Proto například v západní společnosti masově rozšířený bílý feminismus, který se zabývá téměř výhradně problémy cis hetero bělošek a diskriminací čistě na základě pohlaví, nereflektuje a rozhodně neřeší problémy všech žen na světě.

3 skvělé knihy, které vám poslouží jako úvod do intersekcionálního feminismu

  • Audre Lorde: Sister Outsider. Kniha americké filozofky, profesorky a básnířky představuje soubor patnácti klíčových esejů a projevů, v nichž se autorka zabývá různými typy vzájemně se prolínajících útlaků na základě pohlaví, rasy, věku, sexuality či třídy, a prosazuje v nich sociální odlišnost jako prostředek k akci a změně. 

  • bell hooks: Feminismus je pro všechny. Jakákoliv kniha od jedné z nejdůležitějších feministických autorek historie je vždy skvělou volbou. Tato krátká příručka, v níž bell hooks přibližuje, proč společnost potřebuje feminismus, je ale skvělým titulem na úvod, protože se čte prakticky sama.

  • Kimberlé Williams Crenshaw: On Intersectionality: Essential Writings. Zásadní publikace duchovní matky samotného pojmu intersekcionalita v tomto seznamu nesmí chybět. Ačkoliv se jedná o dílo odborného rázu, Crenshaw píše přímočaře a velmi srozumitelně.