Miláčku, uvaříš dnes večeři? Aneb jak být doma šťastnější hned teď

Uklizeno, uvařeno, útulno. Stačí to, aby byl takový domov šťastný? Záleží i na tom, kdo se na domácích povinnostech podílí. Společnost IKEA si nechala vypracovat průzkum, který poukazuje na to, že vnímání genderové rovnosti mezi českými ženami a muži, a to nejen v domácnosti, ale i na pracovišti, ještě není zdaleka samozřejmostí.

Nový průzkum IKEA Gender Equality Study ukázal, že v otázce rovnosti pohlaví Češi spíše pochybují o tom, že žijeme ve společnosti zaručující stejná práva a možnosti pro ženy i muže. Pohled na to se navíc výrazně rozchází v odpovědích obou pohlaví. Zatímco o genderové rovnosti je přesvědčeno 52 % mužů, mezi ženami je to jen 38 %. Skutečnost, že mezi námi v pracovním i domácím prostředí stále panuje řada zaběhlých stereotypů, potvrzují také další výsledky průzkumu.

„Ženské práce“

Přestože 69 % Čechů uvádí, že spravedlivé rozdělení domácích prací přispívá ke šťastnějšímu partnerskému vztahu, výsledky průzkumu mimo jiné ukazují na to, že v každé druhé domácnosti (51 %) má žena na starosti většinu domácích povinností. Ženy denně tráví téměř o hodinu více domácími pracemi než muži. Domácností, kde se partneři o domácí práce dělí, je pouze třetina. Jako tradičně ženská činnost je vnímáno například žehlení, kterému se podle 85 % respondentů věnují v jejich domácnosti právě ženy, následuje obstarávání praní prádla (73 %) nebo mytí oken (67 %).

Čí ty děti jsou?

Nejen péče o domácnost, ale i o děti je ve vnímání obyvatel ČR spojována se ženami. V 61 % případů jsou to ženy, které čerpají nemocenskou dovolenou, když dítě onemocní a rodina nemá jiné možnosti hlídání. Výsledek může být výrazně ovlivněný také aktuální situací s probíhající pandemií COVID-19. Právě ženy musí častěji upozadit své pracovní aktivity, případně je co nejlépe skloubit tak, aby zároveň zvládly pomoci dětem s distanční výukou a domácími úkoly.

Spokojenost na duši

Průzkum poukazuje ale na to, že pokud si partneři rozdělí domácí práce i péči o děti férověji, přispěje to nejen ke spokojenější domácnosti, ale také k větší psychické pohodě partnerů. Pokud má totiž dlouhodobě na starost většinu domácích povinností pouze jeden z partnerů, může to přinášet neúměrnou psychickou i fyzickou zátěž a dříve nebo později může situace vyústit v přetížení a pocit úzkosti.

Rovnost mezi muži a ženami v zaměstnání

V práci trávíme v průměru podle statistik něco málo přes 40 hodin týdně. To je poměrně dost značná doba, jejíž kvalita se promítá také do toho, jak vnímáme svoji životní spokojenost. Průzkum společnosti IKEA dospěl ke zjištění, že v pracovním životě se cítí spokojeno pouze 52 % Čechů. Při zaměření na to, jak Češi hodnotí přístup k rovnosti mužů a žen v zaměstnání, se odpovědi opět zásadně liší. Jako spravedlivé hodnotí pracovní podmínky a příležitosti pouze 39 % žen oproti 66 % mužů. Kromě toho až 37 % žen necítí ze strany svého zaměstnavatele dostatečnou podporu v oblasti péče o děti. V tomto případě se může jednat například o nedostatek flexibility a ochoty vyjít ženám vstříc, aby mohly lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti.

Férový domov je šťastnější domov

Postoj IKEA

Rovnost pohlaví a snaha o zajištění stejných příležitostí pro muže i ženy je v IKEA dlouhodobě jedním z důležitých témat. Ve společnosti se snaží dosáhnout skutečné genderové rovnosti, ať už zajištěním stejných platových podmínek pro obě pohlaví, tak rozložením pracovních sil. „V současné době je v IKEA zaměstnáno 54 % žen a 46 % mužů, na manažerských pozicích se nám dokonce podařilo dosáhnout vyváženého poměru mužů a žen 50/50. Zároveň jsme hrdí, že ačkoliv průzkum ukázal, že Češi v pracovním prostředí nejsou zcela spokojeni s přístupem ke genderové rovnoprávnosti, 96 % zaměstnanců IKEA v naší studii naopak uvedlo, že spokojeni jsou,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Jak je to u vás?

Zkuste se zamyslet nad tím, jak to chodí nejen u vás doma, ale i v zaměstnání. Vládne tam skutečná rovnost v tom, jak jsou rozděleny povinnosti mezi ženy a muže? Nebo je tam ještě dost prostoru na to, aby se mohly lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti u obou partnerů? Genderová rovnost má nesporný vliv na spokojenost v rodinném i pracovním životě. Také proto společnost IKEA přišla s tímto průzkumem, který bohužel poukazuje na stále přetrvávající genderové stereotypy.

www.IKEA.cz