Zavřete oči, problémy odcházejí

Trápí vás potíže s nadváhou, nemůžete skoncovat s kouřením či se vám nedaří otěhotnět? Vyzkoušeli jste již všechno možné a očekávané výsledky nikde? Zkusili jste terapii hypnózou? V hypnotickém stavu můžete najít cestu sami k sobě i k řešení svých problémů. 

Nepředstavujte si terapeutická sezení s hypnózou, jako by vypadla z hororových filmů, kdy poté, co hypnotizér zamumlá pár sugestivních formulek a zamává vám před očima kyvadélkem, se propadnete do hlubokého hypnotického spánku, ve kterém jste zbaveni vlastní svobodné vůle. Takhle moderní terapie neurolingvistického programování ve spojení s konverzační hypnózou skutečně nevypadá.

Za pomoci hypnózy můžeme klienta uvést do změněného stavu vědomí, který se také nazývá trans. Tento stav, kdy se člověk dostává do takzvaného flow – okamžiku, kdy je přítomen „tady a teď“ a koncentruje se zcela sám na sebe – pak člověku umožňuje vstupovat do jemného vnitřního dialogu s nevědomím. Využití hypnózy tak spočívá na aktivaci vnitřních zdrojů v klientovi, na jeho potenciálu a spojení s jeho vnitřními silami,“ uvádí na pravou míru působení hypnózy koučka Lenka Markovičová, která se ve své praxi neurolingvistickým programováním ve spojení s hypnózou zabývá.

Moudré podvědomí

Hypnóza nám tímto způsobem nabízí nová pochopení a nechává naše nevědomí, ať si samo zpracuje téma, které člověk řeší. „Metoda vychází z konverzační nedirektivní hypnózy amerického psychiatra a psychoterapeuta Miltona H. Ericksona. Tato metoda na rozdíl od klasické hypnózy nepracuje s přímými sugescemi. Naopak tady terapeut používá otevřené sugesce právě z toho důvodu, aby zde byl ponechán prostor pro klienta – aby se vše dělo tak, jak je s ním v souladu a pro něj v dané situaci to nejlepší,“ vysvětluje koučka Lenka Markovičová s tím, že na začátku terapie samozřejmě rozebere s klientem jeho problém klasickou cestou, podobně jako v koučinku, kdy se hledá a pojmenuje problém, který chce člověk řešit.

„Následně je potřeba, aby se člověk zklidnil a naladil na své tělo. Já k tomu používám například metodu Betty Erickson, kdy se člověk zkoncentruje díky vizuálním, auditivním a prožitkovým vjemům,“ popisuje Lenka Markovičová. „Poté, co člověk vstoupí do stavu transu, do něhož se vlastně můžeme dostávat i zcela přirozeně, například když si čteme knížku a jsme tak zaujatí, že se plně koncentrujeme pouze na čtení a nic jiného, tak už pak postupujeme cestou otevřených sugescí. Klient ani nemusí na vědomé úrovni vědět, co a jak se stane, stačí, když dá důvěru a prostor svému nevědomí, které ho samo povede,“ pokračuje koučka.

Cesta do minulosti

V terapii se většinou postupuje zpět do minulosti. „Klient v hypnóze nic neverbalizuje, soustředí se jen na prožívání daného okamžiku. Já funguji jako průvodce. Vedu ho například do určité události, vzpomínky a vyzvu ho, že do ní může vstoupit, provést si v ní změny, které cítí, že jsou potřeba. Neříkám, co má udělat, klient sám dělá to, co cítí, že má dělat. Tímto způsobem je možné zpracovat a odstranit různé bloky a strachy, které měl člověk dlouhá léta zasunuté a které můžou stát za jeho potížemi,“ vysvětluje Lenka Markovičová s tím, že vše se při hypnóze děje v souladu s člověkem samotným a nebývá výjimečné, že se ukáže, že problém, se kterým člověk na terapii přišel, byl ve skutečnosti pouze zástupný a zakrýval nějaký jiný, hlubší.

Zpátky k sobě

Lenka Markovičová říká, že pokud na problémy najdeme odpovědi sami v sobě, je náš osobní rozvoj v mnoha ohledech účinnější a relativně rychlejší, než pokud se pouze řídíme radami druhých. Má práce vychází z mých osobních i pracovních zkušeností. Pokud začneme žít v souladu sami se sebou, staneme se vědomými tvůrci svého života a náš život bude takový, jaký si ho přejeme žít. Lidé v hypnóze sami objeví svou vnitřní sílu a díky ní si vyřeší i to, co je například roky limitovalo, “ uzavírá Lenka Markovičová.

Certifikovaná a akreditovaná koučka (Coaching – Wealth in People, CWIP), získala také certifikaci na metodu neurolingvistického programování (NLP) s hypnózou. Vede klienty cestou k poznání, že každý má v sobě jedinečný dar tvořit si svůj život podle svých cílů a vizí. www.lenkamarkovicova.cz
LENKA MARKOVIČOVÁ

Jak funguje neurolingvistické programování?

Základní myšlenka tkví v tom, že si lidé v mysli vytvářejí jakési vnitřní mapy, zvané též smyslové mapy nebo neuromapy, které ovlivňují lidskou řeč, a to i tu vnitřní, a veškeré aktivity, které jsou s ní spojeny. Tyto vnitřní mapy mohou mít různý charakter, podle původní teorie může být člověk jedním z následujících typů: Spíše vizuální – pamatuje si spíše obrazy, v knize si pamatuje pozici a tvar napsaných slov. Spíše auditivní – pamatuje si zvuky, melodie, dává přednost přednášce před četbou učebnice. Spíše kinestetický – upřednostňuje prožívání v sobě, pamatuje si vlastní emoce a pocity, doteky. Protože podoba vnitřní mapy definuje zpětně způsob vyjadřování, v případě vzájemné komunikace výrazně typově odlišných osob může docházet k nedorozuměním a potížím, které se právě neuropsychologická terapie snaží odstraňovat.

Článek vyšel v prosincovém čísle časopisu Moje psychologie. Aktuálně je na stáncích březnové vydání s Lenkou Filipovou na titulce. Objednat si ho můžete i přes www.ikiosek.cz.