Prevence je nejlepším bojovníkem

Prevence je nejlepším bojovníkem Zdroj: iStock.com

Pozor na triple negativní karcinom prsu. Postihuje převážně mladší ženy

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice. Každoročně jím onemocní 7400 pacientek. Měsíc říjen je celosvětovým měsícem prevence rakoviny prsu v rámci kampaně Pink October, ale na prevenci byste měla myslet kdykoliv, protože tento typ karcinomu je mnohem hůře identifikovatelný.

Co to je triple negativní karcinom prsu?

Triple negativní karcinom se takto nazývá, protože nejsou přítomny tři nejčastější typy receptorů, které se vyskytují na povrchu buňky a které ovlivňují dělení buněk karcinomu prsu. Na některých buňkách triple negativního karcinomu prsu se mohou vyskytovat bílkoviny nazývané PD-L1, které umožňují nádorovým buňkám uniknout pozornosti imunitního systému. Zjednodušeně řečeno – nádorová buňka se snaží přelstít imunitní systém tím, že vypadá jako zdravá, a proto ji buňky imunitního systému nechtějí zničit. Přestože je triple negativní karcinom vzácně se vyskytující typ karcinomu prsu, každoročně postihuje 15 % z celkového počtu pacientek, které karcinomem prsu onemocní.

Proč je tak nebezpečný?

Triple negativní karcinom prsu je ve srovnání s ostatními typy daleko hůře identifikovatelný. Postihuje často mladší ženy, které mají hustší prsní tkáň a v té je obtížnější nádor odhalit. Pacientky mohou dobře reagovat na chemoterapii. Nicméně, možnosti léčby jsou v tomto případě velice omezené, onemocnění má tendenci se vracet a dál se šířit neboli metastázovat do jiných orgánů v těle – např. do mozku a plic.

Jaké jsou možnosti léčby?

Ani nejzkušenější lékař nedokáže s absolutní jistotou předpovědět, jak se bude karcinom prsu u konkrétní pacientky vyvíjet a jaká bude reakce jejího organismu na léčbu. Stejně jako v jiných závodech je proto důležité se nevzdávat, i když se možná cíl zdá v nedohlednu. Každá pacientka by se měla o svou nemoc aktivně zajímat, zmobilizovat síly, najít si správné pracoviště a důvěryhodného lékaře. Odborníkem na posouzení stavu pacientky s nádorovým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem a dalšími specialisty určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku ještě před zahájením samotné léčby. „Pro pacientky je naprosto zásadní před zahájením léčby určit typ nádoru, stav jeho hormonálních a HER2 receptorů a také stanovení rozsahu onemocnění. Léčbu je důležité přizpůsobit každé pacientce na míru,“ řekla MUDr. Lucie Reifová, vedoucí lékařka ambulantního oddělení Nemocnice Na Bulovce, Ústav radiační onkologie.

Léčba má své limity, současné možnosti cílené léčby jsou omezené. Pro pacientky s tripl negativní karcinomem prsu je potřeba hledat nové možnosti léčby a diagnostiky. Jedním z řešení může být i protinádorová imunoterapie a také moderní diagnostické metody personalizované zdravotní péče – tzv. léčby šité na míru.