Nemoci, které můžeme chytit z nemytých rukou

K mytí rukou vedou své děti rodiče od útlého věku a tuto důležitost jim vysvětlují jako prevenci před nákazou různých nemocí. Čím jsme starší, nikdo nám to už nepřipomíná a my zapomínáme. Pro někoho banální aktivita, které zas až tolik pozornosti věnovat nemusíme. Opravdu? Jakými nemocemi se můžeme nakazit právě nemytím rukou?

Jedním z největších problémů s nemytím rukou po použití toalety je to, že se po celý den dotýkáme mnoha věcí. Ostatní lidé se potom dotýkají těchto věcí a když se poté dotkneme našeho nosu nebo úst, přeneseme si infekce. A pokud pak připravujete jídlo špinavýma rukama, předáváme infekci dál. Níže uvádíme seznam některých infekcí a nemocí, které se mohou šířit tím, že si důkladně neumyjete ruce po použití toalety, před jídlem a celodenním dotýkání se všeho. Praktikování dobrých technik mytí rukou je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak zabránit šíření nemocí. To je zvláště důležité na pracovišti, kde velké skupiny lidí mohou chytit stejnou infekci.

Noroviry

Norovirus je nejčastější příčinou virové gastroenteritidy u lidí všech věkových skupin. „Přenáší se, když si lidé neumývají ruce a co je znepokojivé, mohou se velmi rychle šířit ve velkých skupinách lidí sdílející stejné prostory. Proto, když onemocní jedna osoba, často ji chytí i celé domácnosti nebo kanceláře.“ uvádí odborníci na britském zdravotnickém serveru Initial. Nejlepším způsobem, jak zabránit šíření nebo výskytu norovirů je na prvním místě důkladná hygiena rukou.

Onemocnění ve vzduchu

Onemocnění dýchacích cest se obvykle šíří prostřednictvím kapiček, které vdechuje, kýchá nebo kašle do vzduchu někdo, kdo má nemoc. Zatímco kýchání a kašel pomáhají šířit nemoci, špatný způsob mytí rukou právě po kašlání a kýchání je druhým velkým viníkem. Mezi běžné respirační nemoci způsobené špatnou hygienou rukou patří nachlazení, chřipka, plané neštovice a meningitida.

Nozokomiální infekce

Často slyšíme, že se v nemocnicích přenášejí infekce, což je často důsledek toho, že si zaměstnanci a pacienti nemyjí ruce. V nemocnicích, čekárnách u lékaře je přirozený vyšší výskyt infekcí, a pokud si personál pohybující se mezi pacienty neumývá ruce, nebo pokud lidé s infekcí nevykonávají správnou hygienu rukou, mohou svou nemoc snadno předat ostatním. Dle odborníků americké kliniky Mayo Clinic mezi nejčastější nozokomiální infekce, které se mohou šířit bakteriemi a bakteriemi na našich rukou, patří bakteriální onemocnění MRSA, neboli zlatý stafylokok, který je odolnější vůči běžným antibiotikám. Pokud infekce zasáhne kůži, důsledkem může být vznik infekce v ráně, vznik vředu či abscesu. Mezi další nozokomiální infekci patří bakterie Escherichia coli.

Žloutenka typu A

Hepatitida A je virová infekce, která může způsobit vážné příznaky včetně problémů s játry, žloutenkou, bolestmi břicha, horečkou a únavou. Často se šíří prostřednictvím jídla, které bylo kontaminováno lidmi, kteří je připravují a kteří si po použití toalety neumývali ruce. Podle Národního ústavu pro alergické a infekční nemoci se právě žloutenka typu A přenáší přes fekální stopy.

Herpesviry

Má někdo ve vaší blízkosti opar? Pozor i na ten, neboť patří do skupiny herpesvirů, jež způsobují také například plané neštovice nebo pásový opar. Virus se do těla dostane už v dětství spolu s kapénkovou infekcí. Jaká část oparu je nakažlivá? Tekutina uvnitř oparu, a proto lidé, kteří na něj trpí, by si ho neměli nikdy škrábat. Zapomenou-li si poté umýt ruce, mohou nakazit například imunitně slabšího partnera. Totéž platí i o zmíněném pásovém oparu.