Petr Michal

Temná noc duše aneb křižovatky a pasti osobního rozvoje

Psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání. Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS. Specializuje na párovou terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. Zajímá se o psychospirituální metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací. Autor knihy Mezi duší a Duchem.

Přednáška: Temná noc duše aneb křižovatky a pasti osobního rozvoje

Na cestě psychospirituálního růstu se můžeme potkat s překážkami, které je obtížné zpracovat. Podíváme se na jejich nejčastější podoby, které mohou vyústit v krizi a na způsoby, jak dobře projít těmito úzkými místy. Zaměříme se na naši tendenci přehlížet neuzdravené části sebe sama a utíkat do spirituality. Zmíníme i některé způsoby, jak využít léčivý potenciál našich zdrojů k celistvějšímu životu.

www.michalpetr.com www.facebook.com/michal.petr.terapeut.lektor