MUDr. Michaela Šimková

MUDr. Michaela Šimková Zdroj: MUDr. Michaela Šimková

MUDr. Michaela Šimková

Neubližujme našim játrům touhou po dokonalosti aneb “šťastně nedokonalá” z hlediska TČM

Lékařka a zároveň průvodkyně, jejíž cesta ji vedla k hledání souvislostí a k propojení moderní medicíny se starou medicínou východu a s psychosomatikou. Celý tento koncept nazvala Medicínou souvislostí.

Prvním pilířem její práce jsou individuální terapie v rámci ordinace, kde řeší problematiku různorodých onemocnění a potíží (hlavně chronických) z hlediska čínské i západní medicíny, s přihlédnutím k psychosomatice a s podrobným rozborem dietetických návyků. Výsledkem bývá pochopení souvislostí onemocnění, doporučení z hlediska úpravy stravy, aplikace bylin, režimová opatření a případně akupunktura. Druhým pilířem jsou semináře, přednášky a workshopy, které probíhají v rámci Akademie léčivé výživy v Praze, dále v rámci Školy přírodních terapií v Českém Krumlově a hlavně také v rámci vlastního projektu “Dejte si zdraví do souvislostí” v Českých Budějovicích. Třetí pilíř je práce na sobě samé, neb v průběhu let často bolestně zjistila, že pokud chce někoho vést a pomáhat mu, sama musí být pevná ve svém středu a mít dostatek energie, aby měla co nabídnout ve smyslu “můžete se o mě opřít”. Na vaši cestu vás tedy může vybavit bylinkami, akupunkturou, dietkou a také dobrou radou. A ta přece bývá v pohádkách i v životě nejcennější...

Přednáška: Neubližujme našim játrům touhou po dokonalosti aneb “šťastně nedokonalá” z hlediska TČM

Co si způsobujeme touhou po dokonalosti v našem energetickém systému? Jak se projeví, když se staneme “šťastně nedokonalou v systému našich orgánů? Člověk jako bio-psycho-energo-spirituální bytost v souvislostech.

www.mudrmichaelasimkova.cz