Pražské služby, a.s.

Pražské služby, a.s. Zdroj: Pražské služby, a.s.

Prodej vánoční stromků v metropoli je v plném proudu. Kam ale s nimi až doslouží?

„Prosíme Pražany, aby stromky nevyhazovali do nádob na směsný odpad, protože tím výrazně snižují jejich kapacitu. Odstrojený stromek patří k veřejně přístupné nádobě na směsný odpad. V opačném případě, který se týká zejména staré činžovní zástavby a rodinných domů, je nejlepší stromek odložit u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad,“ žádá Pražany tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. 

Výjimku tvoří umělé stromky. Pokud už umělý stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Stromky budou sváženy v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Pražské služby očekávají, že sesbírají okolo 300 tisíc vánočních stromečků.

Svezené stromky končí u odběratelů zabývající se zpracováním dřeva. „Stromky jsou nadrceny a následně využity například v zahrádkářském průmyslu. Nedostatečně odstrojené nebo znečištěné stromky putují s ostatním směsným odpadem do ZEVO Malešice, kde jsou energeticky využity“ vysvětluje Mana.

V žádném případě nedoporučujeme odnášení vánočních stromků do pražských lesoparků a lesů jako potravu pro divokou zvěř. Dekorace a zapomenuté ozdoby mohou zvířatům ublížit