V Česku máme nejméně ajťaček z celé EU: Jen 1 z 10 pracovníků v IT u nás je žena

2 min čtení

2 min čtení

Oblast IT technologií je dominantně mužskou záležitostí. V Česku jsme na tom dokonce nejhůře z celé Evropské unie. Nedostatek žen v IT se snaží změnit vzdělávací program European Leadership Academy společnosti Huawei, který se konal poprvé v Praze.

Podle Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2021 je v Evropské unii pouze 19 % odborníků z IT ženského pohlaví, a v Česku dokonce jen 10 %, což je nejméně z celé sedmadvacítky. Změnit se to snaží program School for Female Leadership in the Digital Age. Vzdělávací projekt hledá talentované ženy a snaží se jim pomoci orientovat a více se prosadit v digitálním světě.

V letošním roce se programu zúčastnilo 29 žen z 27 zemí EU, Ukrajiny a Balkánu, které vybrala odborná porota podle jejich akademických i profesních předpokladů z více než 2 500 přihlášek. Účastnice si v průběhu týdne zlepšovaly prezentační dovednosti, učily se základy kódování, ale třeba i to, jak si budovat autoritu. Jejich lektory byli zkušení manažeři z různých oborů a představili studentkám své zkušenosti nejen z technologického světa.

Z českých zástupců v porotě usedla a zároveň vystoupila jako jedna z prezentujících Mgr. Marcela Linková, Ph.D., vedoucí oddělení Národního kontaktního centra pro gender a vědu při Sociologickém ústavu AV ČR. „Myslím, že je velice důležité vytvářet příležitosti, kde mohou mladé ženy sdílet svoje zkušenosti, učit se od zkušenějších a budovat si svoje kompetence pro leadership. Ženy do vedení ve všech sférách lidské činnosti patří a bohužel jich tam stále není dost. Klíčové je to zejména v oborech, kde dominují muži, protože tam ženy často naráží na předsudky a nedůvěru. Podíl mladých žen, které studují technické obory, v posledních dekádách roste, teď ale potřebujeme přetavit tato čísla i do jejich zastoupení v daných profesích. Naše Národní kontaktní centrum – gender a věda dlouhodobě pracuje na tom, aby se situace v České republice ve výzkumu zlepšila. A věřím, že zkušenost, kterou týdenní European Leadership Academy mladým ženám nabízí, je může posunout a motivovat k tomu, aby si o svoje místo hlasitě řekly,“ řekla Mgr. Linková.