Lucie Šídová: Sexuální asistence funguje i jako terapie

Lucie Šídová je spoluzakladatelka společnosti Freya, která se věnuje tématu sexuality a vztahů lidí s postižením a seniorů a rozvojem sexuální asistence v České republice. Na jaře to byly dva roky, co u nás tato služba začala fungovat. Za tu dobu ji využilo 250 lidí s handicapem a počet zájemců pořád roste. Sama iniciátorka projektu by však byla vůbec nejraději, kdyby tu něco takového vůbec nebylo potřeba.

Když se řekne sexuální asistence, mnoho lidí si asi představí hlavně samotný pohlavní styk. Co všechno to ale je?

Nabízíme jak vzdělávání v oblasti sexuality a vztahů pro pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, tak i pomoc se zaváděním protokolu sexuality v zařízení, což je vlastně taková metodika o tom, jak s tímto tématem pracovat v určitém zařízení. Dále se snažíme bořit mýty a stereotypy v oblasti sexuality lidí s postižením, seniorů a propagujeme sexuální asistenci. Nemusí jít ale vždycky o samotný styk, spadá sem také poradenství v oblasti sexuality, doteky, masáže, společná koupel, poznávání svého těla a další.

Pro koho je toto všechno určeno?

Především lidem s handicapem a seniorům/seniorkám. Tedy všem, kteří nejsou schopni plnohodnotně naplňovat svoji sexualitu v běžném životě. Má to být vlastně možnost pro ty, kteří nejsou schopni navázat mezilidské vztahy. Sexuální asistenci nevnímám jako řešení, ale jako možnost pro ty, co jinak nemohou naplňovat své potřeby v této oblasti.

Mluvila jste o kurzech. Co si pod tím představit?

Jsou zaměřené na sexualitu seniorů, lidí s handicapem nebo pro rodiče, aby věděli, jak o tom mluvit s dětmi. Dále na sexuální asistenci, nebo to může být o používání erotických pomůcek pro lidi s handicapem. Sociální pracovníci, zdravotníci, pečovatelé by měli pochopit své klienty, aby mohli adekvátně reagovat na jejich potřeby. Měli by vědět, jak s tématem sexuality v zařízení pracovat. Co v této oblasti mohou a co jejich zařízení již nepodporuje.

V České republice funguje zatím jen pět asistentek. Proč tak málo?

Když jsme s projektem začínali, netušili jsme, jestli služba bude fungovat, jaký bude zájem od lidí. Rozhodli jsme se pro číslo pět, přišlo nám to dostačující.

Kolik lidí za více jak rok fungování už obsloužily?

Za 13 měsíců to bylo asi 250.

Nepřemýšleli jste tedy, že byste řady rozšířili?

Vzešel tady dotaz, nejen od lidí, kteří sexuální asistenci využívají, ale i od žen, které tu práci provozují, aby se počet zvýšil a v každém kraji byla jedna. Pro lidi, kteří tuto pomoc vyhledávají, to může být docela drahé, a cesta, kterou pracovnice musí urazit, cenu ještě zvyšuje, čímž se snižuje dostupnost sexuální asistence, což je škoda.