Pro koho je výhodný zkrácený úvazek? Jste to vy?

V praxi si velmi rádi na zkrácený úvazek přivydělávají studenti, maminky na rodičovské dovolené nebo starobní důchodce, který nemohl nebe nechtějí doposud pracovat na plný úvazek. Zaměstnavatelé nabízející práci na zkrácený úvazek, tak MOHOU do firmy přilákat talentové studenty, kterým po ukončení studia nabídnou doposud plný úvazek. Hodí se tenhle Způsob práce pro vás?

Výhodné je nabízet zkrácené úvazky i maminkám na rodičovské dovolené, které jsou rády, že si MOHOU přivydělat a být i během péče o dítě pár hodin denně v pracovním kolektivu. Maminky na rodičovské dovolené si této možnosti váží a jsou velmi produktivní. Zkušení odborníci se těžce nahrazují a nabídnutí práce na zkrácený úvazek je možností, jak ve firmě udrzet zkušené pracovníky v důchodovém věku, které doposud nemají zájem pracovat na plný úvazek.

Z práce na zkrácený úvazek se platí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu za stejných podmínek jako při práci na plný úvazek. Pokud zaměstnanec podepisuje u zaměstnavatelů Prohlášení k dani, tak mzdová účetní při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatní slevu na poplatníka (2 070 Kč měsíčně) a případně další daňové slevy.

Daňové prohlášení je možné mít v daném období podepsané pouze u jednoho zaměstnavatelů. Protože je z práce na zkrácený úvazek odvádění sociální pojištění, tak se tato práce započítává pro důchodové účely az práce na zkrácený úvazek vzniká nárok na nemocenské dávky nebo podporu v nezaměstnanosti.

Podnikání při práci

Rozjezdu vlastního byznysu není jednoduchý, mnohé osoby samostatně výdělečně činné chtěj mít ještě nějakou dobu pravidelný příjem ze zaměstnání nebo podnikat při zaměstnání. Při práci na zkrácený úvazek je možné zvládnou vlastní samostatnou výdělečných činnost i práci.

Výkon samostatné výdělečné činnosti během práce na zkrácený úvazek je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se počítá ze skutečného dosaženého hrubého zisku, není potřeba dodržovány minimální vyměřovací základ jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Při nižším zisku se jedná o velkou výhodu. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se dokonce sociální pojištění vůbec neplatí, když hrubý zisk za celý kalendářní rok 2016 je nižší než 64 813 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Ze mzdy na zkrácený úvazek však musí být vždy odveden zdravotní pojištění alespoň z minima na úrovni minimální mzdy ve výši 9 900 Kč, když je hrubá měsíční mzda nižší, tak platba vypočítat znovu do minima je na straně zaměstnance.

Celý článek najdete na portálu E15.cz