Silná osobnost

Silná osobnost Zdroj: istock.com

Co ukáže, že jste silná osobnost?

Toužíte, aby o vás lidé říkali, že jste silná osobnost? Vnímáte to jako poctu? Jakým směrem se tedy máte dát, abyste svého vytouženého uznání dosáhla.

Abych si dokázala představit, kdo je silná osobnost, potřebovala jsem konkrétní představu. Přemýšlela jsem o svém okolí a hledala člověka, o kterém bych to dokázala říct. Byl to můj profesor Sociální psychologie, jehož osobu i slova jsme hltali. Žasli nad tím, jak si dokáže udržet pozornost lidí, zažil možné i nemožné a nic ho nerozházelo? Nebo můj děda, který prošel několika režimy, a i přesto nezanevřel na lidi a rozdává svůj čas, vědomosti a pomáhá lidem v sobě objevovat to nejlepší. Nebo mojí bývalou šéfovou, která řídí velkou firmu, zvládá rodinu a nebojí se riskovat? Při svém hledání jsem narazila na toto tvrzení, které ve své podstatě na jednu ze stránek silné osobnosti poukazuje a troufnu si s ní souhlasit.

Silný člověk se přizpůsobuje svým blízkým i společnosti, je ochoten omezit sebe, přinese-li to druhému prospěch. O tom, kde ustoupí, ovšem rozhoduje sám.

Řekla bych, že síla člověka je souhrnem mnoha jeho vlastností a činů, které rozvíjí jeho duševní sílu a ovlivňují jak jeho osobní život, tak i pracovní. Co mezi ně tedy patří? Čím se vyznačují silné osobnosti?

1. Jsou upřímní k druhým a zejména sami k sobě.

Přiznávají si své motivy, strachy i přání. Jen minimálně využívají nezralých obranných mechanismů ega.

2. Jsou ochotní ustoupit.

Silný člověk se přizpůsobuje svým blízkým i společnosti, je ochoten omezit sebe, přinese-li to druhému prospěch. O tom, kde ustoupí, ovšem rozhoduje sám.

3. Jsou morálně vyzrálí.

Mají stabilní a vyzrálý systém hodnot. Nekradou například ani ve společnosti, kde „krade každej“. Odolávají tlaku a umějí říci ne, nepodléhají módním trendům ani idejím.

4. Vystupují z komfortní zóny.

Komfortní zóna může být nebezpečným místem, kde každý, kdo tam zůstane příliš dlouho, se úplně ztratí. Silní lidé se nebojí dělat jen "bezpečné" věci. Chtějí riskovat!

5. Nejsou žárliví na štěstí druhých.

Není výjimkou, že lidé závidí, když někdo v životě uspěje. Důvodem, proč to cítí, je skutečnost, že trpí nízkou sebedůvěrou nebo ji nemají vůbec. Mentálně silní lidé nežárlí na úspěch druhých, ba naopak, cítí se za ně šťastní! Co by měl každý vědět, je to, že zášť spolyká obrovské množství duševní energie.

6. Vědí, že selhání je součástí úspěchu.

K dosažení cíle je potřeba odvaha a trpělivost. To znamená, že byste měla pochopit a přijmout selhání jako skutečnost, která by vás měla vést k tomu, abyste to zkusila znovu. Silné osobnosti se nevzdávají kvůli neúspěchu – vědí, že je součástí hry.

7. Učí se ze svých chyb.

Nedělají stejné chyby znovu a znovu. Přijmou zodpovědnost za své chování a učí se ze svých minulých chyb. Nebojí se pokračovat a dělat v budoucnu lepší rozhodnutí.

8. Přijímají skutečnost, že nemohou potěšit každého.

Nebojí se říkat ne nebo v případě potřeby pomoci. Usilují o to, aby byli laskaví a spravedliví, ale dokáží zacházet i s lidmi, kteří se necítí šťastni.

9. Poslouchají rady jiných lidí.

Mentálně silní lidé nejsou arogantní. Jen hlupák věří tomu, že je dobrý ve všem. Dobrý nápad je dobrý nápad, bez ohledu na to, kdo jste s ním přišel. Nenechávají zvítězit své ego a pokud má někdo skvělou radu, řídí se jí.

10. Nedovolí, aby ostatní rozhodovali za ně.

Dělají vlastní rozhodnutí a nebojí se zodpovědnosti a případného neúspěchu. Pokud nemáte odvahu selhat, nemáte odvahu ani uspět.

11. Vědí, kdy přestat.

Jinými slovy, znají své hranice. Ví, že stres či trauma jsou součástí dané situace, ale nenechají je působit věčně. Umí říct dost.

12. Nemají rádi kňourání.

Stěžování si na problémy je vždy ještě zhoršuje. Takže pokud je něco špatně, investujte jako oni duševní energii do lepší situace.

13. Věří v sebe.

A proto jsou schopni dělat všechno výše.