.

. Zdroj: Jafra.com

Soutěže o revitalizační pleťový elixír: výherci a pravidla

Soutěž o: 7x Revitalizační pleťový elixír Jafra. Vyhlášení výherců!

Výherci soutěže

Holcová Renata, Bavory 19, Mikulov 69201

Němcová Lenka, Maleč 153, Maleč 58276

Korbičková Monika, Na Vyhlídce 529, Bystřice nad Perštejnem 59301

Laštůvková Eva, Selská 948, Vítkov 74901

Hanzlíková Eva, Kohoutovice 9, Hodkovice nad Mohelkou 46342

Nováková Danuše, Skupova 23, Plzeň 32000

Václavková Romana, Sedlec 35, Sedlec 69121

Pravidla

Správnou odpověď na soutěžní otázku uveřejněnou v OK! magazínu posílejte pomocí SMS od 15. 12. 2016 do 18. 1. 2017 na číslo 900 99 10 ve tvaru:

HESLODARKUmezeraODPOVEDmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezera

ADRESAmezeraPSC

Příklad: HESLO DARKU B JAN NOVAK PRAZSKA 1 PRAHA 110 00. HESLO dárku pro tuto soutěž naleznete v OK! magazínu č. 1/2017.

Odpovědi lze posílat opakovaně, počet SMS zpráv odeslaných z jednoho telefonního čísla není omezen.

Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s. Infolinka: 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.), [email protected], www.platmobilem.cz

V soutěži vyhrává 7 výherců (výhra: 7x revitalizační pleťový krém v hodnotě 1 490 Kč), kteří správně odpoví na soutěžní otázku a jejichž počet zaslaných SMS obsahujících správnou odpověď bude nejvyšší (tj. kteří v čase pro příjem odpovědí poslali z jednoho telefonního čísla nejvíce SMS zpráv ve tvaru uvedeném výše a obsahujících správnou odpověď). Při shodě počtu zaslaných SMS určí vítěze této hry doplňková soutěž. Doplňková soutěž bude probíhat formou doplňkové soutěžní otázky, kterou provozovatel zašle prostřednictvím SMS zprávy všem soutěžícím se shodným počtem zaslaných SMS zpráv správnou odpovědí v rámci jednotlivé hry. Pravidla doplňkové soutěže budou zveřejněna nejpozději 26. 1. 2017 na internetových stránkách www.zeny.cz/magaziny/ok

Výherci budou zveřejněni na webu www.zeny.cz/magaziny/ok do 14 dnů po ukončení soutěže. Výhra bude výhercům zaslána poštou na adresu uvedenou ve výherní SMS do 30 dnů od ukončení soutěže. Výherci jsou povinni převzít ceny, resp. umožnit jejich předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže. Za nepřevzetí výhry se považuje též neposkytnutí součinnosti potřebné pro její předání.

Organizátorem soutěže a provozovatelem systému pro příjem SMS je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže lze zasílat SMS jen prostřednictvím mobilního telefonu. Při určení počtu SMS se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou odpověď, které byly doručeny v době pro zasílání SMS zpráv uvedené v těchto pravidlech. Každý soutěžící může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla/jedné SIM karty a zároveň může získat nejvýše jednu výhru. Každý soutěžící může zaslat neomezený počet SMS z jednoho telefonního čísla/jedné SIM karty. V případě, že soutěžící soutěží z více telefonních čísel, resp. obsadí vícero výherních pořadí, nemá takový soutěžící nárok na poskytnutí více než jedné výhry v rámci jednotlivé hry ani na vrácení nákladů na SMS zprávy zaslané v rozporu s pravidly soutěže. Takto neudělené výhry budou poskytnuty níže umístěným účastníkům soutěže v souladu s jejími pravidly.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy Organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a příp. fotografie v měsíčníku OK! magazín a na serveru www.zeny.cz/magaziny/ok. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s., je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit anebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci CZECH NEWS CENTER a.s. a CN INVEST a.s. a jejich rodinní příslušníci. Organizátor je oprávněn požadovat prokázání držení SIM karty, ze které byly výherní SMS zprávy odeslány.