Taťána Gregor Brzobohatá: V sedmdesáti budu vypadat nejlíp!

Lidé, kteří dělají svou práci s nadšením, jsou vždycky krásní a přitažliví. Nemusejí ani být držiteli titulu Miss World jako Taťána Gregor Brzobohatá. Získala si nás zápalem, s nímž mluvila o své babičce stejně jako o svých aktivitách v OSN. 

Čím jste chtěla být, než jste se stala Miss World?

Jako dítě samozřejmě Angelika, co si budeme povídat. (směje se) Vždycky jsem ji s babičkou sledovala v televizi a ty filmy zbožňuju i dneska. Později jsme si se sestrami hrály na soutěž Miss. Já jako nejstarší jsem byla porotkyně. Anebo tanečnice a choreografka: chudinky sestry musely tancovat, jak jsem pískala. (směje se) Naše představení jsme předváděly babičkám, tetám, sousedům… Jako dítě jsem v Opočně chodila na výrazový tanec a chvíli i do divadelního kroužku. Ale když jsem se potom rozhodovala, co studovat, zvolila jsem školu zaměřenou na historii, umění a na cizí jazyky. Uvažovala jsem ale i o mezinárodních vztazích, protože procestovat svět byl vždycky můj sen. Cokoli, co bylo spojené s cestováním, poznáváním a dobrodružstvím.

To se vám bezpochyby splnilo. Právě včera jste se vrátila z New Yorku. Byla jste členkou oficiální české delegace Politického fóra o udržitelném rozvoji v OSN. Co bylo vaším úkolem?

Naším úkolem bylo představit, jak se České republice daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Podle celosvětového průzkumu jsme na úžasném 5. místě! Prezentace naší delegace se týkala tématu spolupráce a jejího významu napříč všemi sektory: od státní správy přes neziskové organizace až po byznys. Všichni si uvědomujeme, že pokud má ve společnosti dojít ke komplexní změně k lepšímu, což si všechny země OSN předsevzaly splnit do roku 2030, potřebujeme účast všech. Musí se na ní opravdu podílet celá společnost. Země OSN přijaly závazek, že do roku 2030 odstraní nejpalčivější problémy v 17 vyjmenovaných oblastech. Mezi nimi je třeba příslib vymýtit všechny formy domácího násilí, rovnoprávnost žen a mužů, snížení plýtvání potravinami o polovinu, zastavení odlesňování, omezení korupce nebo vymýcení nadměrného rybolovu. Nejde jen o to, prolomit lhostejnost, vzbudit v lidech zájem a ukázat, že každý jedinec má schopnost ovlivnit mnoho věcí ve svém okolí, ale také o zapojení celé společnosti a pomoc všech. Pokud by se o to snažila jenom vláda, žádná změna se neodehraje. Proto jsou do této iniciativy zapojené vedle vlády i neziskovky, business a musí se zapojit logicky i veřejnost.

Taťána Gregor Brzobohatá

Jak jste se do delegace dostala vy?

Na základě dosavadní spolupráce s naší nadací jsem byla oslovena, abych zastupovala český neziskový sektor. Není to první účast na konferencích v OSN, byla to naše čtvrtá; vnímám to jako logickou součást naší práce a zároveň i jako ocenění práce naší nadace Krása pomoci. Ale zaregistrovala jsem někde i šovinistickou poznámku ve smyslu: „Vy tam jedete za tu krásu.“ Tak to je úsměvný názor, když si uvědomím, že se jedenáct let věnuju humanitární činnosti a vlastní organizaci téměř deset. Když se něčemu věnujete tak dlouho, je to autentické a není to povrchní. Čím dál víc si uvědomuji, jak velké a aktuální téma, které rezonuje a má smysl, jsem si vybrala.

A téma spolupráce souzní s prací vaší neziskovky?

Naprosto zásadně. Protože usilujeme o komplexní zlepšení života seniorů, spolupracujeme jak s ostatními neziskovkami, které seniory podporují, s nemocnicemi, s městskými částmi, ale i s vládou a samozřejmě i se soukromým sektorem a jednotlivci. Musejí přijít změny jak legislativní ve prospěch seniorů, domácích pečujících a sociálních pracovníků, tak v oblasti zaměstnávání seniorů. Tyto změny se musejí stát postupně, dlouhodobou prací na mnoha úrovních zároveň, a k tomu potřebujeme pomoc a spolupráci všech. Naše unikátní sociální služba „Doma bez obav“ komplexně zajišťuje seniory v jejich domácím prostředí a umožňuje jim žít důstojně a s profi pomocí doma. Je unikátní tím, že vyplňuje mezeru mezi ostatními dostupnými službami. Organizujeme i osvětové kampaně, snažíme se motivovat mladou generaci a jednotlivce, kteří mohou pomoci nejen tím, že darují peníze, ale mohou se stát dobrovolníky v domácnostech seniorů. Je tu spousta osamělých seniorů, kteří ocení, když mohou s někým pobýt a popovídat si, třeba jen na pár hodin jednou týdně.