.

. Zdroj: Shutterstock

Jak technologie mění gynekologii?

Technologický pokrok má dopad nejen v oblasti elektroniky, ale i v oborech jakým je třeba zdravotnictví.  Nové vyšetřovací metody a způsoby, jak zdravotní neduhy řešit, pozorujeme i v gynekologickém oboru. Jaké lékařské zákroky je nově možné podstoupit a která onemocnění léčit v díky technologickému pokroku v oblasti gynekologie a reprodukční medicíny?

V Česku je ročně provedeno přes více než 30 tisíc cyklů umělého oplodnění. Sledování a optimalizování podmínek vývoje embryí před jejich návratem do dělohy snižuje rizika potratu a naopak zvyšuje šanci na uchycení. „Embryo Time Lapse Incubatoru Geri (zkráceně „Geri“) je speciální kultivační inkubátor, který poskytuje ideální podmínky pro vývoj embryí. Je konstruován tak, že pro embrya každé pacientky je zde samostatná komora. V té jsou embrya rozdělena ve speciální misce do jednotlivých jamek a každé zvlášť monitorováno kamerou. Díky tomu odpadá jakékoliv narušení kultivačních podmínek, kterému se doposud nebylo možné vyhnout,“ říká MUDr. Jan Lacheta z klinického centra ISCARE.

Nová technologie umožňuje lékařům ponechat embrya v inkubátoru, zatímco kamera pořizuje obraz celého vývoje. To poskytuje neomezené možnosti při vyhodnocování embryí bez jejich stresování při manipulaci a také přináší o každém embryu mnohem více informací, než bylo možné doposud získat. Lékaři jsou tak schopni vybrat to nejkvalitnější embryo vhodné pro embryotransfer, čímž se zvyšuje šance na prosperující těhotenství.

.
. | Zdroj: Shutterstock

Cytologie bezpečněji

Ženy jsou v rámci gynekologické prohlídky podrobovány mnoha vyšetřením, jedním z nich odebíraní vzorku na tzv. cytologii. A právě tento odběr je díky novému technologickému přístroji mnohem přesnější. „Technika liquid based cytologie (LBC) umožňuje odběr vyšetřovaných buněk z různých orgánů a zejména z děložního čípku do tekutého média, které je uvnitř malé nádobky. Preparáty z tekutého média se pak vyrábí až v laboratoři. Dojde k odstranění hlenu, červených krvinek a buňky jsou rovnoměrně rozprostřeny na sklíčku v tenké vrstvě, takže stěr je potom lépe diagnostikovatelný v mikroskopu,“ vysvětluje Daniel Struppl, primář kliniky GynCentrum.

.
. | Zdroj: Shutterstock

V samotném odběru ale netkví hlavní rozdíl. Revoluční novinka se týká až diagnostiky odebraného vzorku. Pražská klinika GynCentrum získala unikátní patentovaný Imaging systém americké firmy Hologic. Jedná se o počítačovou image analýzu LBC stěrů, při které počítač naskenuje celé mikroskopické sklíčko připravené technikou LBC s buňkami čípku a označí téměř se 100% jistotou všechny podezřelé či rakovinové buňky.