...

... Zdroj: iStock.com

Výpočet BMI

BMI je zkratka pro body mass index a značí index tělesné hmotnosti. Spočítáte ho snadno s naší kalkulačkou BMI. Výpočet vychází z váhy v kilogramech dělené výškou v metrech na druhou. 

Výpočet BMI funguje jako orientační ukazatel optimální váhy, ale má i svá úskalí, kvůli kterým ho řada odborníků považuje za nepřesný. Naše váha se skládá ale nejen z našeho tuku, ale i ze svalů a dalších aspektů. Sportovci s větší svalovou hmotou může klamně indikovat nadváhu a naopak, i když je vaše BMI v normě, můžete mít ve skutečnosti nadváhu nebo obezitu, protože máte málo svalů. Další nevýhodou základní verze BMI je také to, že nepracuje s věkem a pohlavím, a také proto dává velmi nepřesné výsledky.

Hodnota BMI přesto může být orientačním ukazatelem našeho zdraví. Lidé s normálními hodnotami mají podle výzkumů nižší riziko civilizačních chorob od onemocnění srdce a cév přes cukrovku až po rakovinu. S narůstající váhou stoupá podle studií i míra rizika včetně srdečně-cévních onemocnění souvisejících s vysokou hladinou cholesterolu, onemocnění žlučníku, spánkové apnoe a chrápání, bolestí kloubů. Příliš nízká váha může podle odborníků naopak zvyšovat riziko osteoporózy nebo anémie.

Pro výpočet BMI zvolte posunem kolečka svou výšku a váhu.