BMI je zkratka pro body mass index a značí index tělesné hmotnosti. Spočítáte ho snadno s naší kalkulačkou BMI. Výpočet vychází z váhy v kilogramech dělené výškou v metrech na druhou. 

Výpočet BMI funguje jako orientační ukazatel optimální váhy, ale má i svá úskalí, kvůli kterým ho řada odborníků považuje za nepřesný. Naše váha se skládá ale nejen z našeho tuku, ale i ze svalů a dalších aspektů. Sportovci s větší svalovou hmotou může klamně indikovat nadváhu a naopak, i když je vaše BMI v normě, můžete mít ve skutečnosti nadváhu nebo obezitu, protože máte málo svalů. Další nevýhodou základní verze BMI je také to, že nepracuje s věkem a pohlavím, a také proto dává velmi nepřesné výsledky.

Hodnota BMI přesto může být orientačním ukazatelem našeho zdraví. Lidé s normálními hodnotami mají podle výzkumů nižší riziko civilizačních chorob od onemocnění srdce a cév přes cukrovku až po rakovinu. S narůstající váhou stoupá podle studií i míra rizika včetně srdečně-cévních onemocnění souvisejících s vysokou hladinou cholesterolu, onemocnění žlučníkuspánkové apnoe a chrápání, bolestí kloubů. Příliš nízká váha může podle odborníků naopak zvyšovat riziko osteoporózy nebo anémie.

Pro výpočet BMI zvolte posunem kolečka svou výšku a váhu.

Výška
cm
Váha
kg
BMI
Vaše váha je

Podváha
Méně než 18,5

Patří sem jak těžká podvýživa, tak i méně závažná podvýživa, často označovaná spíše jako podváha – závažná podvýživa nastává pod hodnotu BMI 15, podvýživa pod 18,5. Podváha většinou svědčí o tom, že člověka trápí porucha výživy (jde například o projev anorexie) nebo že trpí jiným zdravotním problémem. Část lidí má BMI pod 20, ačkoli se stravují normálně.

Normální
18,5 - 24,9

Udává se, že nejzdravější, co do prognózy zdravotního stavu nebo délky života, je BMI 20 až 22. Normální BMI se navíc s věkem mírně zvyšuje, u lidí starších padesáti let se tak ideál posouvá spíše k 24 až 25 vzhledem ke změně postavy a podobně. Je také třeba vzít v potaze tělesnou konstituci, protože například tuk váží méně než svaly – v praxi se tak může stát, že svalnatý sportovec bude mít BMI dokonce přes 25, zatímco člověk s BMI pod touto hodnotou může mít zdraví nebezpečné tukové zásoby. Normální váha se dá určit i podle množství tuku v těle – u žen má činit dle typu postavy 25 až 30 procent, u mužů do 20 až 25 procent.

Nadváha
25,0 - 29,9

Nadváha je méně riziková než obezita, ale těsně ji předchází. I u lidí, které trápí nadváha, se navíc mohou objevovat zdravotní problémy a stoupá pravděpodobnost rozvoje některých chorob. Například riziko zvýšeného krevního tlaku a nemocí srdce a cév je více než trojnásobné ve srovnání s člověkem, který má normální váhu. Cukrovka mu hrozí také téměř třikrát více, onemocnění kloubů a páteře dvakrát více. Nadváha se dá určit nejen podle BMI, ale také podle toho, kolik má člověk v pase – u žen činí hranice 80 centimetrů u mužů 94 centimetrů. Některé odborné prameny o nadváze hovoří jako o prvním stupni obezity.

Obezita
30 a více
  • obezita I. stupně (mírná) 30-35
  • obezita II. stupně (střední) 35-40
  • obezita III. stupně (morbidní) nad 40

Krom hodnot BMI se dá obezita stanovit také podle toho, kolik má člověk v těle tuku, nadváhou nebo obezitou trpí žena tehdy, pokud má v těle 30 a více procent tuku, muž pokud ho má více než 25 procent. Obézní lidé mají až sedmkrát vyšší riziko rozvoje cukrovky a až pětkrát vyšší riziko, že je postihnou nemoci srdce a cév.

Obezita se dá určit nejen podle BMI, ale také podle toho, kolik má člověk v pase – u žen činí hranice 88 centimetrů u mužů 102 centimetrů.