Zrzka od vedle
Zrzka od vedle

Mistryně v balancování na hraně. Kafe sladím práškama na spaní a štěstí hledám v korporátu. Cvičí se mnou hormony a útulková čuba. Mám zlatou medaili z životního triatlonu – plavu ve víně, jezdím na endorfinech a běhám po světě s báglem na zádech. Na Ženy píšu sloupek Holka z korporátu.