Video placeholde

O čem se mlčí: Co dělat, když nám ubližují ti nejbližší?

Domácí násilí nejsou jen facky, kopance a důmyslně ukrývané modřiny před zraky okolí. Stejně závažné, nebo i horší šrámy způsobuje násilí psychické, ať už se jedná o vyhrožování, ponižování, izolaci od ostatních, ekonomickou kontrolu či slovní týrání. Podob je nespočet. I když třeba zrovna my máme to štěstí a žijeme ve spokojeném, vyrovnaném a zdravém partnerském vztahu, je dost pravděpodobné, že ve svém okolí máme někoho, kdo doma za zavřenými dveřmi prožívá peklo. Jak se bránit? Jak pomoci? První podanou rukou může být mobilní aplikace Bright Sky.

Alžběta je za Jiřího provdaná několik let. Postupem času si zvykla, že se často vrací domů pozdě v noci opilý. V takových situacích ji však často obtěžuje, vyžaduje sex a násilím nutí k pohlavnímu styku. V průběhu let se Alžběta přestala bránit, protože ví, že by tím celou situaci jen zhoršila a Jiří by byl ještě agresivnější. Někdy si Jiří intimní styk také natáčí, aniž by s tím Alžběta souhlasila. Cítí se bezmocná a v pasti, protože Jiří jí vyhrožuje, že pokud někomu řekne, co se u nich doma děje, tak intimní videa zveřejní.

Pomoc v mobilu

To je jen jeden z příběhů, který ilustruje jednu z forem domácího a sexuálního násilí. Další příběhy najdou uživatelé v mobilní aplikaci Bright Sky, která je určena nejen na pomoc obětem domácího násilí, ale i ostatním, kteří někoho, kdo je takovému násilí vystaven, znají nebo mají pocit, že je někdo blízký v ohrožení, a hledají radu, jak mu pomoci. „Aplikace je první a nejjednodušší pomocná ruka, která se nabízí, když se člověk stydí říct si o pomoc, stydí se někam jít, nebo ani vůbec neví, kam by se mohl o pomoc obrátit,“ vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka české Nadace Vodafone. Aplikace Bright Sky byla vyvinuta v Nadaci Vodafone ve Velké Británii, jejím spoluautorem je britský policista John Liversidge, který řešil incidenty domácího násilí přes třicet let. Ve Velké Británii aplikace pomáhá od roku 2018. Nadace Vodafone ČR ji před dvěma lety přizpůsobila i pro české uživatele.

Video placeholde

Nejste si jistí? Odpovězte si na pár dotazů

„Použil proti vám partner zbraň či nějaký předmět nebo vám tím vyhrožoval? Nutil vás partner k nějaké sexuální praktice nebo chování proti vaší vůli? Máte někdy ze svého partnera strach? Kritizuje vás partner za většinu věcí, které děláte? Snaží se vás partner kontrolovat a je přehnaně žárlivý? Ponižuje vás partner před ostatními? Brání vám partner, abyste měla přehled o společných financích?“ To jsou některé z otázek, které nabízí aplikace Bright Sky a na které si můžete odpovědět, když hledáte radu pro sebe a chcete posoudit, nakolik jste v ohrožení v případě domácího násilí. Podobnou sadu otázek nabízí aplikace, když hledáte pomoc pro někoho ve svém okolí, o němž se domníváte, že není v bezpečí. Aplikace je přitom vyvinuta tak, že není na první pohled patrné, že se jedná o prostředek na pomoc obětem domácího násilí, a ve vašem telefonu je tak nenápadná i v případě, že vám partner „projíždí“ a kontroluje telefon.

S fyzickým nebo sexuálním násilím od současného nebo bývalého partnera se podle Evropské agentury pro základní práva setkala každá pátá Češka.

Záznamy jako důkaz

Aplikace nabízí i funkci Můj deník, do něhož můžete ve formě textů, fotografií, videí nebo audionahrávek zaznamenávat, jak časté vyhrocené situace jsou. Nic z toho, co zaznamenáte , se ale neuloží do vašeho telefonu. Záznamy jsou přesto v bezpečí a mohou dodat nadhled na to, jak časté násilí je, a případně pomoci i v rámci policejního vyšetřování, což je velké plus, protože podle statistických údajů velká část případů, pokud už jsou oznámené na policii, ztroskotá na tom, že při vyšetřování chybějí důkazy,“ přibližuje Zuzana Holá.

Vyhledání nejbližší pomoci

Kromě toho, že v okamžiku bezprostředního ohrožení se můžete prostřednictvím aplikace okamžitě spojit s policií, najdete v ní i kontakty na neziskové organizace, krizová centra i krizové utajené bydlení. „Veškerá pomoc se dá vyhledávat i podle místa, kde se právě nacházíte, takže vám to tímto způsobem nabídne i nejbližší a pro vás v ten okamžik nejdostupnější pomoc,“ upřesňuje Zuzana Holá. Kromě Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR je partnerem a hlavním odborným garantem aplikace Bright Sky nezisková organizace ROSA, která poskytuje komplexní pomoc obětem domácího násilí. „ROSA pro nás představuje zastřešující instituci, je to jedna z prvních a největších organizací, která se začala problematikou domácího násilí u nás zabývat. ROSA ale spolupracuje i s ostatními neziskovými organizacemi, které se řešením tohoto problému u nás zabývají, včetně doporučování této aplikace potřebným, a na starosti má také aktualizaci kontaktů na pomáhající organizace,“ upřesňuje Zuzana Holá.

Pomáhá každému s řešením domácího násilí prostřednictvím dotazníků pro vyhodnocení situace, nabízí rady a kontakty, bezpečné uložení důkazů – textů, fotografií, audio- i videozáznamů i spojení na policii. Mobilní aplikace Bright Sky CZ je v Česku ke stažení zdarma bez ohledu na operátora, u Vodafonu navíc při aktivaci tzv. Pass for Good nespotřebovává data z datového balíčku.

Aplikace Bright Sky

Podpora zaměstnanců

To, jestli se cítíme my a naši blízcí doma v bezpečí, má nesmírný vliv na naše psychické i fyzické zdraví a pohodu a samozřejmě také na naše fungování v práci, kde trávíme velké množství času. „To si uvědomujeme i v rámci Vodafonu a snažíme se poskytovat našim zaměstnancům komplexní podporu v těžkých životních situacích, včetně řešení problematiky domácího násilí. V tomto ohledu jsme se spojili i se společnostmi IKEA a AVON, které se tímto problémem a pomocí obětem domácího násilí také zabývají. Jsme rádi, že se nám podařilo v tomto ohledu dostat na společnou vlnu, kdy usilujeme o to, začlenit tohle téma do celospolečenské debaty a apelovat na veřejnost, že se jedná o téma, které se nemá bagatelizovat a před nímž se nemají zavírat oči,“ dodává na závěr Zuzana Holá.

Projekt O čem se mlčí vzniká ve spolupráci s časopisem Moje psychologie. Aktuální vydání si můžete koupit z pohodlí domova v naší on-line trafice iKiosek.cz! Dnes objednáte, zítra už ho máte ve schránce. A doprava je zdarma.

Moje psychologie 08/2021
Moje psychologie 08/2021 | Zdroj: Archiv Mojí psychologie

Doporučujeme

Načíst další články