Soutěž s časopisem Dieta

27. března 2017 • 08:16

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Čtenář periodika Dieta, který v období od 25. 6. 2018 do 22. 7. 2018 doručí objednávku na roční předplatné periodika Dieta organizátorovi akce a tuto ve shora uvedeném období rovněž uhradí, bude zařazen do slosování o výhru specifikovanou níže.

Výhra:

1 mobilní telefon XPERIA XZ1 DUAL Sony

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. , IČ: 04312945, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Organizátor vybere výherce ze všech ve výše uvedeném období doručených a uhrazených objednávek ročního předplatného periodika Dieta, a to losováním. Organizátor se zavazuje uveřejnit vylosovaného výherce na profilech sociálních sítí facebook a instagram časopisu Dieta, a to nejpozději do 27. 8. 2018.

Výherce bude informován o výhře emailem, a to na emailovou adresu, kterou zadal do objednávky předplatného, a to nejpozději do 27. 8. 2018. Výhra bude výherci zaslána na adresu, kterou uvedl v objednávce předplatného, a to nejpozději do 30 dnů ode dne určení výherce, přičemž výherce bere na vědomí, že výhra je zasílána pouze na adresy na území České republiky. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.  (tedy nebude doručena), propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení objednávky a uhrazení předplatného je rozhodující čas přijetí objednávky organizátorem, resp. čas přijetí platby, tj. úhrady objednaného předplatného, bankou organizátora.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby oprávněné k objednání předplatného s doručovací adresou na území České republiky. Organizátor neodpovídá za nedoručení předmětných objednávek. Účastí v této akci – tzn. odesláním objednávky příslušného předplatného organizátorovi, akceptuje účastník tato pravidla akce a zavazuje se je dodržovat. Jména a bydliště výherců budou uveřejněny v periodiku Dieta, či na profilech sociálních sítí a webu tohoto periodika. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu akce. Výhry v akci nejsou soudně vymahatelné. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

 

 

Autor:Ženy.cz
Jdi na homepage Zpět na začátek

Horoskopy