nemoc

nemoc Zdroj: istockphoto.com

Nedostatek spánku může přispívat k rozvoji některých typů rakoviny

Dobrý a dostatečně dlouhý spánek je pro náš šťastný, spokojený a zdravý život základ. Kdo kvalitně spí, není ohrožen zbytečným přibíráním na váze, má menší riziko onemocnění srdce a cév, cukrovky a dokonce má i nižší riziko vzniku rakoviny.

Průměrná doba spánku by se u dospělého člověka měla pohybovat kolem osmi hodin. Což je velmi orientační údaj. Někomu stačí i pět až šest hodin, neboť umí spát „rychle“, tedy dostatečně hluboce (delta-spánkem). To je genetický dar.

Stejně tak existují i ti, kteří mají „od přírody“ zvýšenou potřebu spánku a musejí spát deset i více hodin, aby si opravdu dobře odpočinuli. V anglosaské literatuře se jim říká long sleepers – dlouhospáči nebo healthy hypersomniacs – zdraví hypersomniaci. (Hypersomnie je jinak označení pro nemoc – nadměrnou spavost. Jak už bylo řečeno, tito lidé ale nemocní nejsou.)

Potřeba spánku se mění s věkem. Čím jsme starší, tím je spánek kratší a lehčí. Častěji a na delší dobu se v noci probouzíme a spánkové cykly jsou nepravidelné. Řada lidí pak trpí nedostatkem hlubokého spánku delta (nejhlubší stadium spánku) a probouzejí se nevyspalí, neregenerovaní a unavení.

Melatonin brání rakovině

Poslední dobou přibývá studií dokazujících, že krátký nekvalitní spánek může přispívat k rozvoji některých typů rakoviny; v centru zájmu jsou hlavně nádory prsu a prostaty. Roli zde, podobně jako u obezity, hraje melatonin. „Bylo zjištěno, že tento hormon působí ochranně, zatímco jeho nedostatek naopak podporuje proces nekontrolovaného dělení buněk, a tedy vznik nádorů,“ říká profesorka Soňa Nevšímalová z Centra pro poruchy spánku a bdění. „Na některých pracovištích ve světě proto melatonin podávají onkologickým pacientům v rámci prevence zejména vzniku dceřiných nádorů – metastáz.“

Video placeholde

Znamená to snad, že lidé pracující na směny, kteří jsou náchylnější ke spánkovým poruchám v důsledku chybění melatoninu, mají větší riziko onkologického onemocnění? To bude potřeba ještě pořádně prověřit. Při vzniku nádoru totiž vždy hraje roli více faktorů s různou silou účinku. K nejvýznamnějším patří například genetická zátěž nebo kouření. Samozřejmě mají také silné protihráče, které působí naopak jako ochrana – například vyváženou stravu bohatou na antioxidanty.

Dlouhý spánek o víkendu. Spasí nás?

Jak profesorka Nevšímalová hodnotí současný trend krátkého spánku během pracovního týdne a „dohánění“ deficitu o víkendech, svátcích a dovolených? „Není to ideální, ale pokud jste skutečně schopni spát dva dny v týdnu déle než ve zbývajících pěti, je to lepší než šidit spánek trvale,“ říká odbornice.

Nekvalitní spánek má každopádně špatné důsledky pro lidi každého věku. Urychluje stárnutí, průběh některých onemocnění, například již zmíněné obezity, cukrovky, vysokého krevního tlaku (všechno jsou to součásti tzv. metabolického syndromu) nebo poruch paměti. Přerušovaný či nedokonalý spánek je také spojován s chronickou únavou, častějším výskytem psychických poruch a celkově vyšší nemocností.

Tvorbu melatoninu narušuje kromě směnného pracovního režimu také "světelný smog“ hlavně ve velkých městech, kde v podstatě neexistuje dokonalá tma. Když už musíte pracovat na směny, alespoň si domů pořiďte dokonale těsnicí, světlo nepropouštějící žaluzie. V zahraničí, například i na Slovensku, jsou ve volném prodeji i doplňky stravy s melatoninem, zatímco u nás je lék s tímto hormonem (Circadin) pouze na lékařský předpis; melatonin se z něj uvolňuje postupně.

Více o zdraví a zdravém životním stylu si přečtěte na mojezdravi.cz.