...

... Zdroj: iStock.com

K jakému živlu patříte? Prozradí to poslední číslice vašeho roku narození!

Energie čísel je dar, který si s sebou přinášíme s datem narození a také s jeho rokem. Co o vás prozradí poslední číslice roku narození? A k jakému živlu podle ní patříte? Jsou to kov, oheň, země, dřevo nebo voda...

0–1 Narodili jste se v letech: 1950, 1960, 2000, 1971, 1981, 2011, 2020 atd.

Lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 0 nebo 1, mají ve svém znamení prvek kovu.

Kov se obecně vyznačuje svou tvrdou a tvárnou povahou. Stejně takoví jsou lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 0 nebo 1. Jsou silní a odolní, lze je tvarovat do mnoha podob, protože jsou velmi přizpůsobiví a také svobodomyslní. Jsou také ambiciózní a hodnoty, které vyznávají, ctí velmi intenzivně. Patrná je u nich touha po luxusu a majetku. Nikdy taky neustoupí ze svých cílů a vždy dávají přednost tomu, aby byli nejlepší ve všem, co dělají.

Tip na video: Co znamenají vaše sny?

Kov
Kov | Zdroj: iStock.com

Pokračování 2 / 5

2–3 Narodili jste se v letech: 1952, 1962, 2002, 1973, 1983, 2003, 2013 atd.

Lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 2 nebo 3, mají ve znamení živel vody.

Tito lidé jsou kreativní a umělecky založení. Jsou velmi vynalézaví a své zdroje využívají k tomu, aby pomohli jiným lidem. Bývají velmi soucitní a empatičtí. Voda nemůže stát a stejně jako voda i tito lidé jsou stále na cestách. Vždy je uvidíte, jak něco dělají a podnikají. Jsou to ale také „přísavky“, které hltají a nasávají i ty nejmenší chybičky, které se přihodí, a chtějí je řešit. To vždy ztěžuje komunikaci.

Voda
Voda | Zdroj: iStock.com

Pokračování 3 / 5

4–5 Narodili jste se v letech: 1954, 1964, 2004, 1975, 1985, 1994, 2005 atd.

Lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 4 nebo 5, mají ve znamení prvek dřeva.

Tito lidé jsou přesvědčiví a dokážou se postavit tváří v tvář protivníkům. Jsou také ze své podstaty dobře informovaní. Vždy mají nějaké zajímavé informace nebo znalosti, o které se můžou s ostatními podělit. Jejich zkušenosti a znalosti v různých věcech druhé inspirují v tom, aby se dokázali správně rozhodnout. Tito lidé také vedou velmi aktivní společenský život. Jsou také posedlí tím, aby pro své blízké udělali v každé situaci to, co považují za nejlepší. Někdy to je samozřejmě na škodu, protože nelze vyřešit každý cizí problém.

Dřevo
Dřevo | Zdroj: iStock.com

Pokračování 4 / 5

6–7 Narodili jste se v letech: 1956, 1966, 2006, 1977, 1987, 2007 atd.

Lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 6 nebo 7, mají ve znamení živel ohně.

Tihle lidé jsou velmi vášnivé bytosti. Stejně jako oheň jsou dobrodružní, impulzivní a někdy bohužel také bezohlední. Jejich krása a půvab oslňují všechny kolem. Mají v sobě vrozenou smyslnost, která přitahuje ostatní (bez ohledu na pohlaví) ze všech stran podobně, jako můru přitahuje plamen! Plameny ale dokážou někdy pořádně spálit. Negativní na těchto lidech je, že se až moc stresují a snaží se stihnout více věcí naráz. Nestresujte se a užívejte života.

Oheň
Oheň | Zdroj: iStock.com

Tip na video: Co čeká jednotlivá znamení v létě?

Video placeholde

Pokračování 5 / 5

8–9 Narodili jste se v letech: 1958, 1968, 2008, 1979, 1989, 1998, 1999, 2009 atd.

Lidé, jejichž poslední číslice v roce narození je 8 nebo 9, mají ve znamení prvek země.

Ze všech lidí jsou právě tito nejstabilnější. Jsou spolehliví, trpěliví, opatrní a loajální. Jsou také velmi obětaví, logičtí a pragmatičtí. Díky těmto vlastnostem jsou úspěšní téměř ve všem, do čeho se zapojí. Mají však problémy s důvěrou. Nedůvěřují snadno. Mohou být tvrdohlaví a panovační. Relaxujte na zemi! Zhluboka se nadechněte a naučte se žít v daném okamžiku.

Země
Země | Zdroj: iStock.com